Oude Briel Baasrode

Het gebied Oude Briel in Baasrode zal worden omgevormd tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein. Hiertoe werd een samenwerkingsakkoord gesloten door de provincie Oost-Vlaanderen, De Vlaamse Waterweg nv (nieuwe naam voor Waterwegen
en Zeekanaal nv) en de POM Oost-Vlaanderen. Het project moet leiden tot een maximaal haalbare transformatie naar een watergebonden bedrijventerrein, gezien de ideale ligging aan de Schelde.

Na het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst in mei 2011 werd een projectstructuur opgericht en startten de partners de noodzakelijke studies op. De provincie Oost-Vlaanderen staat in voor het planningstraject en W&Z voor het realisatietraject, de POM Oost-Vlaanderen coördineert het project.

De hierboven vermelde projectpartners hielden een informatievergadering op 1 februari 2018 om 20u in ldc 't Plein, Kloosterstraat 30 in Baasrode. De volgende drie thema’s kwamen aan bod:

  • mobiliteit;
  • Alvatsite;
  • herontwikkeling bedrijventerrein.

Het stadsbestuur ondersteunt dit project. Meer info vindt u op www.oudebriel.be.

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
Fax
052-25 11 24
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen open van 9 tot 12.30 u.

Vanaf januari 2019 enkel op afspraak. Maak een afspraak.