naar top
Gemeente Dendermonde

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Met deze parkeerkaart kan je in Dendermonde gratis en onbeperkt parkeren waar parkeren toegelaten is. Deze parkeerkaart is strikt persoonlijk. De kaart mag enkel gebruikt worden wanneer je als houder van de kaart het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt. 

Voorwaarden?

Je komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als je voldoet aan 1 van volgende voorwaarden:

 • Je bent getroffen door een blijvende invaliditeit van minstens 80 %.
 • Je bent getroffen door een blijvende vermindering van zelfredzaamheid van minstens 12 punten (bepaald volgens de wetgeving).
 • Je scoort minstens 2 punten voor het criterium 'verplaatsingsmoeilijkheden' op de schaal van zelfredzaamheid (bepaald volgens de wetgeving).
 • Je bent getroffen door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50 %.
 • Jouw bovenste ledematen zijn volledig verlamd of geamputeerd.
 • Je bent oorlogsinvalide met minstens 50 % oorlogsinvaliditeit.

Hoe aanvragen?

1. Online
Log in via https://handicap.belgium.be en vul de vragenlijst in. Je moet ook de naam van je behandelende arts doorgeven zodat de federale overheidsdienst sociale zekerheid de informatie rechtstreeks kan opvragen. 

2. Via het loket
Kom langs bij het Sociaal Huis of een antennepunt.

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart met pincode
 • Je bankrekeningnummer
 • Naam van je behandelende arts
 • Als je iemand anders de aanvraag laat doen: volmachtformulier (met datum en je handtekening), je identiteitskaart en je bankrekeningnummer
 • Bewijs van je handicap:
  • Hetzij een attest van een gerechtelijke of administratieve overheid waaruit blijkt dat je voldoet aan één van de voorwaarden.
  • Hetzij door je dossiernummer verkregen als gevolg van een medisch onderzoek bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, waarbij je aan de medische voorwaarden voldeed.
  • Als je niet beschikt over dit attest of dossiernummer, wordt een aanvraag ingediend. 

Prijs?

Gratis

Afhandeling?

 • Het Sociaal Huis verstuurt de aanvraag elektronisch naar de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid.
 • Je ontvangt via de post documenten die je correct moet invullen en samen met een pasfoto en attest moet terugsturen. 
 • Je ontvangt via de post de parkeerkaart. 

Contact

Sociaal Huis

Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 37 85 00
E-mail

Het Sociaal Huis is vrij toegankelijk op ma, woe en vrij van 9-12 u. 
Op afspraak elke dag van 9 -12 u. en van 13.30-16 u.   
Op afspraak di van 16-19 u. enkel als je je niet kunt vrijmaken tijdens de kantooruren. 

 • parkeren