Parkeerkaart voor personen met een handicap

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Met deze parkeerkaart kunt u in Dendermonde gratis en onbeperkt parkeren waar parkeren toegelaten is. Deze parkeerkaart is strikt persoonlijk. De kaart mag enkel gebruikt worden wanneer u als houder van de kaart het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt. 

Voorwaarden?

U komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als u voldoet aan 1 van volgende voorwaarden:

 • U bent getroffen door een blijvende invaliditeit van minstens 80 %.
 • U bent getroffen door een blijvende vermindering van zelfredzaamheid van minstens 12 punten (bepaald volgens de wetgeving).
 • U scoort minstens 2 punten voor het criterium 'verplaatsingsmoeilijkheden' op de schaal van zelfredzaamheid (bepaald volgens de wetgeving).
 • U bent getroffen door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50 %.
 • Uw bovenste ledematen zijn volledig verlamd of geamputeerd.
 • U bent oorlogsinvalide met minstens 50 % oorlogsinvaliditeit.

Hoe aanvragen?

1. Online
Log in via http://myhandicap.belgium.be en vul de vragenlijst in. U moet ook de naam van uw behandelende arts doorgeven zodat de federale overheidsdienst sociale zekerheid de informatie rechtstreeks kan opvragen. 

2. Via het loket
Kom langs bij het Sociaal Huis of een antennepunt.

Wat meebrengen?

 • Uw identiteitskaart met pincode
 • Uw bankrekeningnummer
 • Naam van uw behandelende arts
 • Als u iemand anders de aanvraag laat doen: volmachtformulier (met datum en uw handtekening), uw identiteitskaart en uw bankrekeningnummer
 • Bewijs van uw handicap:
  • Hetzij een attest van een gerechtelijke of administratieve overheid waaruit blijkt dat u voldoet aan één van de voorwaarden.
  • Hetzij door uw dossiernummer verkregen als gevolg van een medisch onderzoek bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, waarbij u aan de medische voorwaarden voldeed.
  • Als u niet beschikt over dit attest of dossiernummer, wordt een aanvraag ingediend. 

Prijs?

Gratis

Afhandeling?

 • Het Sociaal Huis verstuurt de aanvraag elektronisch naar de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid.
 • U ontvangt via de post documenten die u correct moet invullen en samen met een pasfoto en attest moet terugsturen. 
 • U ontvangt via de post de parkeerkaart. 

Contact

Dienst ouderen en thuiszorg

Gebouw
Sociaal Huis
Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-37 85 51
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12 u.
Morgen open van 9 tot 12 u.

Dinsdag van 16-19 u. (niet tijdens de schoolvakanties!): enkel als u zich niet kunt vrijmaken tijdens de kantooruren