Restauratie Stadhuis en Belfort afgerond

De restauratie en museale inrichting van het Belfort zijn klaar. Op Open Monumentendag in september 2018 werd de toren voor het eerst opengesteld voor het publiek. 

Een toegangsticket kunt u afhalen aan de balie van Toerisme Dendermonde in het Stadhuis op de Grote Markt, kostprijs: 2 euro. Voor de toren hanteren we dezelfde openingstijden als de toeristische dienst, enkel op het moment dat er beiaardconcerten zijn, wordt het bezoek aan de toren tijdelijk onderbroken. Om veiligheidsredenen mogen we maar max. 10 personen tegelijk in de toren toelaten. 

Dit monument, erkend als werelderfgoed, werd vanbinnen volledig gerestaureerd. Er werden informatiepanelen aangebracht die de verschillende functies van de toren toelichten en ook de verwoestingen in Dendermonde tijdens de 'Groote Oorlog'. Het hoogtepunt is het uitkijkpunt over de stad op de 6e verdieping (achter glas). 

De 7e en 8e verdieping blijven voorbehouden voor de beiaardiers.

Bij de inrichting van het Belfort gaat heel veel aandacht naar de veiligheid van de bezoekers. Volgende maatregelen zijn onder meer voorzien:

  • Toegangscontrole (maximum 10 bezoekers tegelijkertijd) en camerabewaking.
  • Plaatsing van borstweringen, brandblussers en pictogrammen.
  • Systeem van branddetectie, noodverlichting en sprinklerinstallatie.
  • Brandwerende compartimentering.
  • Aanwezigheid van ankerpunten om personen te evacueren in geval van nood.

Ondertussen werd ook de Aula in het Stadhuis in een nieuw kleedje gestoken en werkte men de voorbije maanden hard aan de restyling van een aantal andere zalen met schilderwerken, nieuwe verlichting en nieuw meubilair. In het kader van deze restyling realiseerde Dirk Van Ransbeeck ook portretten van de burgemeesters die Dendermonde sinds de fusies bestuurd hebben. Deze portretten hangen in de Raadzaal van het Stadhuis.

De nis links van de toegang van het Belfort werd gerestaureerd en opnieuw uitgerust met een drankfonteintje.

Eind 2016 werd de gerestaureerde Lakenhalle geopend. Op de benedenverdieping van het Stadhuis bevindt zich nu een prachtig ingericht bezoekerscentrum en een nieuw toeristisch infokantoor. Beide hebben het voorbije jaar meer dan 30.000 bezoekers naar Dendermonde gelokt.

Het project 'Renovatie Stadhuis' samengevat

De binnenrestauratie van de lakenhalle en het schepenhuis startte op 16 maart 2015.

Binnenmuren, voorzetwanden en vloerdelen werden uitgebroken waardoor de middeleeuwse lakenhalle opnieuw gestalte kreeg. Vooral de bewaard gebleven dragende muren uit de 14e eeuw en de gewelven uit de 18e eeuw vielen op. De resterende vloeren werden voorzichtig uitgebroken onder toezicht van een projectarcheoloog. Profielputten brachten heel wat archeologische vondsten aan het licht.

De archeologische werken in de voormalige lakenhalle waren een succes. De laatste opgravingen vonden plaats nadat de elektriciteitscabine uit de lakenhalle verplaatst werd naar de kelder van het Stadhuis. De archeologen zullen de resultaten nu verder onderzoeken om ons meer te leren over de geschiedenis van het Stadhuis.

Tijdens de afbraakwerken in het schepenhuis waren er op het bovenliggende niveau scheurtjes ontstaan. Er waren ook enkele deuren die niet meer goed open of dicht gingen. Deze problematiek werd door de stabiliteitsingenieur grondig onderzocht. De ontstane scheurtjes zullen gedurende lange tijd worden gemonitord. Voorlopig zijn ze stabiel. Er wordt een hersteldossier voorbereid om de scheurtjes grondig te herstellen en opnieuw mooi af te werken.

De nieuwe staalstructuur en extra funderingswerken in het schepenhuis verzekert voortaan de stabiliteit binnenin het Stadhuis. Verder werden nog meer structurele werken en herinrichtingswerken uitgevoerd o.a. versteviging van de funderingen van het gewelf van het schepenhuis, plaatsing en chemische verankering van de vloerplaten, plaatsing nieuwe elektrische leidingen en vloerverwarming, nieuwe tegelvloer, restauratie kolommen, wanden en gewelven ... 

De binnenrestauratie, de installatie van de nieuwe technische uitrusting en de museale inrichting werden in het najaar 2016 beëindigd. In een gloednieuw kleedje fungeren de lakenhalle en het schepenhuis nu als een nieuw toeristisch infokantoor én een bezoekersruimte in het thema ‘Dendermonde voor, tijdens en na de Groote Oorlog’. 

Op 16 december 2016 werd de vernieuwde lakenhalle officieel geopend. Het nieuw toeristisch infokantoor met bezoekerscentrum heeft verruimde openingsuren en een werking '7 dagen op 7'. Meer info op de website Toerisme Dendermonde.

  • Binnenin Belforttoren