naar top
Gemeente Dendermonde

Presentiegelden en onkostenvergoeding raadsleden

Gemeenteraadsleden ontvangen presentiegeld voor gemeenteraadsvergaderingen en raadscommissies. De burgemeester en schepenen krijgen dit niet. 
Naast het presentiegeld ontvangen gemeenteraadsleden ook een vergoeding voor reiskosten, studiedagen en maaltijden bij een opleiding. 
Ze ontvangen ook een terugbetaling voor de aankoop van een tablet of laptop die nodig is voor de uitoefening van hun mandaat.

De tarieven staan in de reglementen onder ‘Downloads’.

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.