Presentiegelden en onkostenvergoeding raadsleden

Gemeenteraadsleden ontvangen presentiegeld voor gemeenteraadsvergaderingen en raadscommissies. De burgemeester en schepenen krijgen dit niet. 
Naast het presentiegeld ontvangen gemeenteraadsleden ook een vergoeding voor reiskosten, studiedagen en maaltijden bij een opleiding. 
Ze ontvangen ook een terugbetaling voor de aankoop van een tablet of laptop die nodig is voor de uitoefening van hun mandaat.

De tarieven staan in de reglementen onder ‘Downloads’.

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.

Het stadsbestuur is niet bevoegd over personenbelasting. Contacteer hiervoor de FOD Financiën, Rijksadministratief Centrum ’t Saske, Begijnhoflaan 49, 9200 Dendermonde, 0257-257 57.