naar top
Gemeente Dendermonde

Retributie administratieve prestaties

Voor bepaalde administratieve prestaties, geleverd door stad Dendermonde, moet je een retributie betalen: fotokopieën afleveren, een afdruk van een microfilm leveren, genealogische opzoekingen doen ... 

Tarieven?

 Deze tarieven gelden vanaf 1/1/2020. 

Analoge reproducties/afdrukken

A4 zwart-wit 

0,50 EUR/stuk

A4 kleur 

1 EUR/stuk

A3 zwart-wit

1 EUR/stuk

A3 kleur

2 EUR/stuk

Print microfilm

gratis

Er worden geen afdrukken afgeleverd groter dan formaat A3

 

Digitale reproducties/scans

Met eigen apparatuur

Gratis

Tot A3 in self service op toestel in leeszaal archief

Gratis

Raadpleegkopie tot A3: PDF/JPG, < 300 dpi, multifunctional printer doorvoer Vanaf 5 scans 0,1 0 cent per scan
Kwaliteitskopie tot A3: schaal í op 1, vanaf 300 dpi, kleur 2 EUR per beeld
Raadpleegkopie groter dan A3: PDF / JPG, < 300 dpi (maximale 4 per beeld breedte mogeliik = í 118 mm) 4 EUR per beeld
Kwaliteitskopie groter dan A3: schaal 1 op '1, vanaf 300 dpi, kleur 8 per beeld (maximale breedte mogelijk = 1118 mm) 8 EUR per beeld
Andere dan vermeld: Buitengewone hoeveelheden, afwijkende schaal, resoluties > 300 dpi, 48 bit Via bestek: Prijs afhankelijk van omvang en/of technische vereisten opdracht in combinatie met arbeidsduur gerekend aan tarieven van toepassing op arbeidsprestaties voor opzoekwerk


Genealogische opzoekingen en ander opzoekwerk door de dienst (arbeidsprestaties)

Prestatie minder dan 15 minuten

10 EUR

Prestatie van 15 minuten tot en met 30 minuten

20 EUR

Prestatie van 30 minuten tot en met 1 uur

30 EUR

Prestatie meer dan 1 uur

Uurprijs 40 EUR + 20 EUR per begonnen half uur

Opzoekwerk en kopieën in functie van wetenschappelijke publicaties

Opzoekwerk inclusief aanmaken van digitale reproducties in het kader van een wetenschappelijke publicatie waarbij inspanningen hiertoe kunnen geleverd worden binnen een tijd van 3 uren  
Opzoekwerk inclusief aanmaken van digitale reproducties in het kader van een wetenschappelijke publicatie waarbij inspanningen de tijd van 3 uren overschrijden 1e aangevangen uur vanaf derde uur: 40 EUR
vanaf 2e aangevangen uur: 20 EUR per aangevangen half uur
Hoe?

  • Bij het ontvangen van de onderzoeksvraag wordt een schatting gemaakt van de kostprijs op basis van de duur van het onderzoek (arbeidsprestaties) en eventuele kopieën en prints. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van de geschatte kostprijs.
  • Na schriftelijk akkoord van de aanvrager wordt het onderzoek gestart.
  • Wanneer tijdens de uitvoering van het opzoekwerk blijkt dat het oorspronkelijk aangerekende bedrag op factuur niet toereikend is om het volledige onderzoek af te ronden, wordt de aanvrager gecontacteerd met de vraag of een bijkomende factuur kan opgemaakt worden om het onderzoek verder te zetten en te vervolledigen. Afhankelijk van het akkoord van de aanvrager, wordt het onderzoek afgerond of verdergezet. 
  • Bovenop de retributies voor prestaties en kopieën wordt voor het toezenden van de stukken per post ook de verzendingskosten aangerekend.

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.