Retributie administratieve prestaties

Voor bepaalde administratieve prestaties, geleverd door het stadsbestuur, moet u een retributie betalen: fotokopieën afleveren, een afdruk van een microfilm leveren, genealogische opzoekingen doen ... 

Tarieven?

  • Fotokopieën alle stadsdiensten

A4 zwart-wit recto

0,10 EUR/stuk

A4 zwart-wit recto verso

0,20 EUR/stuk

A3 zwart-wit recto

0,20 EUR/stuk

A3 zwart-wit recto verso

0,40 EUR/stuk

A4 kleur recto

0,70 EUR/stuk

A4 kleur recto verso

1,40 EUR/stuk

A3 kleur recto

1,50 EUR/stuk

A3 kleur recto verso

3 EUR/stuk

A2/A1/A0 zwart-wit recto

4 EUR/stuk

A2/A1/A0 kleur recto

5 EUR/stuk

 

  • Fotokopieën plannen stedenbouwkundige vergunningen

Voor een kopie van een plan van een stedenbouwkundige vergunning betaalt u 5,60 EUR/m2.
Als de oppervlakte kleiner is dan 1 m2 betaalt u steeds een minimum van 5 EUR/m2. Voor elk deel groter dan 1 m2 gelden deze extra retributies:
- van 0,01 m2 tot 0,50 m2: 2,80 EUR/stuk
- boven 0,50 m2 en minder dan 1 m2: 2,80 EUR/stuk
Digitale versies van stedenbouwkundige plannen en van het structuurplan Dendermonde op cd kosten 33 EUR/stuk.

  • Prints

Print van een microfilmapparaat

0,50 EUR/stuk

Print pc databank digitale documenten (DocRoom Arco)

0,50 EUR/stuk

 

  • Digitale reproducties

 

Scan A4 zwart-wit/kleur

0,05 EUR/stuk

Scan A3 zwart-wit/kleur

0,05 EUR/stuk

Scan A2/A1/A0 zwart-wit/kleur

3 EUR/stuk

Digitale kopie van akte DocRoom

0,50 EUR/stuk

Digitale kopie voor thuisgebruik

Gratis met eigen toestel (enkel als het stadsarchief niet beschikt over een digitale versie van het analoge materiaal)

TIFF/JPG

0,50 EUR/beeld (als het stadsarchief al beschikt over een digitale kopie van behoorlijke kwaliteit – indien beschikbaar, moet de gebruiker hierop terugvallen)

PDF

0,10 EUR/beeld (als het stadsarchief al beschikt over een digitale kopie van behoorlijke kwaliteit – indien beschikbaar, moet de gebruiker hierop terugvallen)

Digitale kopie beeldmateriaal van beelden waarvan de stad rechthebbende is (zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden) door het stadsarchief geleverd

15 EUR/beeld

Digitale kopie beeldmateriaal van beelden waarvan de stad rechthebbende is (zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden) door de aanvrager gemaakt

5 EUR/beeld

 

  • Prestaties specifiek door het historisch documentatiecentrum

Afbeelding doormailen of op USB-stick plaatsen voor privé- of wetenschappelijke doeleinden

0,60 EUR/afbeelding

Afbeelding doormailen of op USB-stick plaatsen voor professionele doeleinden

2,30 EUR/afbeelding exclusief auteursrechten

Afbeelding op cd-rom plaatsen voor privé- of wetenschappelijke doeleinden

0,60 EUR/afbeelding

Afbeelding op cd-rom plaatsen voor professionele doeleinden

2,30 EUR/afbeelding exclusief auteursrechten

 

  • Genealogische opzoekingen en ander opzoekwerk door stadsdiensten voor derden

Prestatie minder dan 15 minuten

5 EUR

Prestatie van 15 minuten tot en met 30 minuten

12,50 EUR

Prestatie van 30 minuten tot en met 1 uur

25 EUR

Vanaf meer dan 1 uur per extra halfuur

25 EUR

 

Voor eventuele vrijstellingen en/of verminderingen verwijzen wij u naar het reglement onder “Downloads”.

Hoe?

  • Kopieën, scans, prints en resultaten van onderzoek die u aanvraagt via e-mail, brief, telefoon, online of mondeling, ontvangt u pas na betaling van de kosten (via overschrijving of contant).
  • Na ontvangst van de onderzoeksvraag wordt een schatting gemaakt van de kostprijs op basis van de duur van het onderzoek en eventuele kopieën en prints. U wordt op de hoogte gebracht van de geschatte kostprijs en gewezen op het feit dat dit bedrag door ontwikkelingen in de loop van het onderzoek in beperkte mate kan afwijken van het bedrag dat via factuur wordt aangerekend. Als tijdens de opzoekingen blijkt dat de reële kostprijs meer dan 5 EUR hoger ligt dan de geschatte kostprijs, wordt u gecontacteerd met de vraag of de opzoekingen mogen worden verder gezet. U moet dus steeds rekening houden met een marge van maximum 5 EUR bovenop de geschatte kostprijs.
  • Kopieën, scans en prints gemaakt in de leeszaal van het stadsarchief worden aangerekend bij het verlaten van de leeszaal aan het einde van elk dagdeel (voor- en namiddag).
  • Als u stukken niet afhaalt die wij bijgevolg naar u moeten toezenden, worden ook verzendingskosten aangerekend.

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.