naar top
Gemeente Dendermonde

Inschrijvingsgeld en huur muziekinstrumenten Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld hangt af van de specifieke cursus. Vanaf 1 januari 2020 gelden onderstaande tarieven. 

 • Kinderkoor: 50 EUR
 • Kleuterdans: 100 EUR
 • Initiatie instrument: 240 EUR
 • Groepsmusiceren (vrije leerling): 42 EUR t.e.m. 24 jaar, 129 EUR vanaf 25 jaar
 • Muziekgeschiedenis en muziekcultuur (vrije leerling): 42 EUR t.e.m. 24 jaar, 129 EUR vanaf 25 jaar

Cursisten in het bezit van een UiTPAS met kansentarief betalen 25 % van het inschrijvingsgeld. Het tarief vanaf 25 jaar is van toepassing in het jaar dat de cursist 25 jaar wordt. Als deze tarieven bij decreet worden aangepast, zijn de nieuwe decretale tarieven van toepassing.

Aankoop van boeken en agenda

De kostprijs kan verschillen afhankelijk van het concrete product. Het retributiereglement bepaalt de maximum- en minimumprijs per categorie. 

 • Boek: min. 5 EUR - max. 40 EUR
 • Agenda: min. 3 EUR - max. 10 EUR

Huur van muziekinstrumenten

Als leerlingen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans muziekinstrumenten willen gebruiken die eigendom zijn van de stad, moeten zij hiervoor een huurbedrag betalen.

Huur

50 EUR per muziekinstrument per schooljaar.
Leerlingen die de cursus voortijdig stopzetten, kunnen geen aanspraak maken op de terugbetaling van dit huurbedrag.

Boetes

Boetes op het einde van de huurperiode

Aan huurders die hun instrument op het einde van de huurperiode niet binnenbrengen, worden volgende boetes aangerekend voor volgende periodes:

 • 25 EUR van 1 t.e.m. 7 juli
 • 50 EUR van 16 t.e.m. 31 augustus
 • 75 EUR van 1 t.e.m. 15 september.

Vanaf 16 september doet de SAMWD onverwijld afstand van het instrument en wordt de waarde vermeld in huuroverkomst aangerekend aan de huurder. De boetes blijven bijkomend verschuldigd.

Boetes in de andere gevallen

Aan de huurders die hun instrument in de andere gevallen niet tijdig binnenbrengen, worden voor de volgende periodes de volgende boetes aangerekend:

 • 25 EUR voor de eerste week
 • 50 EUR voor de tweede week
 • 75 EUR voor de derde en de vierde week.

Vanaf de vijfde week doet de SAMWD onverwijld afstand van het instrument en wordt de waarde vermeld in huuroverkomst aangerekend aan de huurder. De boetes blijven bijkomend verschuldigd.

Hoe?

 • Onmiddellijke betaling bij aanvang van het schooljaar, bij inschrijving of bij bestelling. 
 • Voor de cursus initiatie instrument: 120 EUR te betalen per 1 september van het schooljaar; 120 EUR per 1 februari. Bij vroegtijdige stopzetting van de cursus tussen 1 september en 1 januari van het jaar nadien, moet de tweede schijf van 120 EUR niet meer betaald worden.
 • Je betaalt bij voorkeur via de betaalterminal of indien dit niet mogelijk is met contact geld. Online inschrijvingen kunnen via overschrijving worden geregeld.

Contact

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 21 82 82
E-mail
Website
www.samwddendermonde.be

De openingsuren vind je op hun website

 • Geld