Vacature: Adjunct stedenbouwkundige

Als adjunct stedenbouwkundige neem je binnen de sectie stedenbouwkundige vergunningen diverse inhoudelijke taken op. Zo sta je, samen met je collega’s, in voor de opvolging en de praktische implementatie van aanvragen tot omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige meldingen, splitsing van eigendommen, stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen voor vrijgestelde werken, toekenning van straatnamen en huisnummers… Dit betreft in grote mate bureauwerk.

Tevens voer je overleg en beantwoord je vragen aan het loket en via e-mail alsook aan de telefoon van burgers en professionelen in de bouwsector. Je geeft toelichting over de aanvragen waarvan jij dossierbeheerder bent, aan de bevoegde schepen en indien vereist aan het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad. Je overlegt hierbij ook met interne en externe overheidsdiensten en andere betrokken actoren. Je hebt een informatieverstrekkende en sensibiliserende functie inzake het werkveld ruimtelijke ordening.

Je zorgt voor de (juridische) interpretatie van het vigerend ruimtelijk-planologisch kader en bouwt kennis op inzake het werkveld stedenbouw en ruimtelijke ordening, in interactie met de betrokken beleidsdomeinen. Je vindt je weg in de grote hoeveelheid regelgeving.

Uitzonderlijk voer je in het kader van handhaving ruimtelijke ordening, terreinbezoeken uit in functie van controles op in uitvoering zijnde werken en maakt hierover experten verslagen op. Je zorgt voor de handhaving van de ruimtelijke ordening door procedures op te volgen, overleg te plegen en advies te verlenen inzake de aanpak van stedenbouwkundige overtredingen.

Mogelijk werk je ook mee aan het up-to-date houden van het register van onbebouwde percelen en zorg je hierbij voor de praktische implementatie en opvolging van procedures. Je denkt actief na over de uitwerking van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en gemeentelijke beleidslijnen.

Je volgt voldoende opleiding om je kennis over het werkveld te vergroten en up-to-date te houden, maar ook voor het verder ontwikkelen van persoonlijke competenties en vaardigheden die belangrijk zijn binnen onze organisatie.