Vacature: Bouwkundige

Samen met je collega’s van de dienst gebouwen volg je de uitvoering van het onderhoudsplan mee op.

Je formuleert voorstellen tot verbetering van het onderhoudsbeleid en onderhoudsplan, implementeert deze en bouwt deze mee uit vanuit het beheer van de digitale gegevens, de input van het diensthoofd en de collega’s.

Je beheert de digitale gegevens en inventarissen van de dienst gebouwen.

Je zorgt voor de implementatie van standaarden binnen de dienst gebouwen en zal in dat kader de opstart en implementatie van FMIS (Facilitair Management Informatiesysteem) begeleiden en instaan voor de latere opvolging.

Samen met de patrimoniumbeheerders werk je aan het opmaken, beheren en actueel houden van inventarissen, onder andere in het kader van het globaal aanbesteden van onderhoudsopdrachten,

Je zorgt mee voor de opvolging van de exploitatiekredieten en vaste kosten en formuleert, op basis van het onderhoudsplan, begrotingsvoorstellen bij de jaarlijkse opmaak van de budgetten en actualisatie van de meerjarenplanning.

Je blijft op de hoogte van nieuwe wetgeving en implementeert eventuele wijzigingen.