Vacature: Expert omgevingsvergunningen

Als expert omgevingsvergunning zorg je voor een effectieve en efficiënte aansturing van het team medewerkers die werken rond omgevingsvergunningen binnen de domeinen sociale economie, natuur, leefmilieu... Je werkt nauw samen met andere diensten die vanuit hun eigen expertise betrokken zijn bij de aanvragen en behoudt het overzicht over de uit te voeren taken. Je rol als expert omgevingsvergunning gaat dus breder dan enkel stedenbouw. Je functioneert tevens als gemeentelijk omgevingsambtenaar (GOA) en zorgt mee voor de organisatiebrede implementatie van het omgevingsvergunningenbeleid in de stadsorganisatie.