Vacature: Diensthoofd aankoop en verzekeringen

Als diensthoofd ‘aankoop en verzekeringen’ motiveer en coach je jouw medewerkers om samen tot de beste resultaten te komen, je bewaakt en stuurt de interne werking van je dienst. Interne communicatie en informatiedoorstroming zijn voor jou cruciaal.

Je bent verantwoordelijk voor de werkprocessen van je dienst en werkt verbetervoorstellen uit met aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Je voert opdrachten en concrete projecten uit met betrekking tot het aankoopbeleid conform de wetgeving op de overheidsopdrachten. Hierbij komen volgende taken aan bod o.a. voorbereiden visum financieel directeur, ondersteuning en opvolging van de diensten met betrekking tot het voeren van overheidsopdrachten, controle van de ingediende dossiers en opvolging van rechtsgedingen inzake overheidsopdrachten (samen met de juridische dienst).

Samen met de financieel directeur werk je mee aan de beleidsvoorbereiding van het meerjarenplan en indien nodig zorg je voor de nodige adviezen en voorstellen.

Je bewaakt en volgt de beleidsdoelstellingen, de meerjarenplanning en de gemaakte afspraken mee op en rapporteert hierover.

Je neemt actief deel aan het interne overleg binnen onze financiële dienst en onze besturen. Je zet sterk in op overleg en legt gemakkelijk contacten met onze partnerbesturen, leveranciers en andere stakeholders.

Je hebt supervisie over het verzekeringenbeheer, verzekeringspolissen en schadedossiers (de concrete opvolging gebeurt door de deskundige verzekeringen).

Je volgt vorming en opleidingen die relevant zijn voor jouw werk.