Vacature: Bouwkundig adviseur

Je staat in voor de opvolging van diverse projecten en treedt hierbij op als projectleider voor in hoofdzaak gebouw technische dossiers, uitgevoerd door de eigen technische dienst, externe aannemers of een combinatie van beide. Je bent de spilfiguur bij de realisatie van deze projecten en volgt deze zowel inhoudelijk, budgettair als procedureel op. Tevens bewaak je hierbij de planning.

Bij de uitvoering van werken door externe aannemers fungeer je als leidend ambtenaar van bij de start, tijdens de werken tot de definitieve oplevering. Een belangrijk deel van het takenpakket is de concrete opvolging van de werven. Je bent aanwezig bij werfvergaderingen en gaat geregeld ter plaatse voor controle van de werken. 

Je treedt op als ontwerper voor kleinere projecten (opmaak ontwerp, raming, meetstaat, lastenboek, prijsvraag, beoordelen van offertes werfopvolging en -controle, oplevering en nazorg), voor grotere projecten stuur je in de rol van opdrachtgever een externe ontwerp-/studiebureau aan (opmaak projectdefinitie – kritisch verwerken van de behoeften, raming en een onderbouwde kosten-batenanalyse, omschrijven opdracht, aanleveren documentatie, nazicht ontwerpdossiers, organiseren van aanbestedingen, ondersteuning bij opvolging uitvoering, oplevering en nazorg).

Je biedt ondersteuning aan de collega-bouwkundig adviseurs binnen de dienst gebouwen op installatietechnisch vlak voor nieuwbouw- of renovatieprojecten.

Je werkt mee aan een standaardisering van de technische installaties in de verschillende gebouwen in beheer van de dienst met het oog op duurzaamheid en daling van de exploitatiekosten.

Je zorgt mee voor het indienen van begrotingsvoorstellen bij de jaarlijkse opmaak van het budget en actualisatie van de meerjarenplanning.