naar top
Gemeente Dendermonde

Retributies stedelijke openbare bibliotheek

In de stedelijke openbare bibliotheek moet je betalen voor bepaalde diensten. De kostprijs voor activiteiten kan erg verschillen afhankelijk van de concrete activiteit. Het retributiereglement bepaalt de maximum- en minimumprijs per categorie. Deze tarieven gelden vanaf 1/1/2020.

Themadagen in het kader van nationale campagnes zoals Jeugdboekenmaand, Digitale Maand, Voorleesweek ... Tussen 0 en 15 EUR
Activiteiten in het kader van leesbevordering of toeleiding tot de bibliotheekcollectie Tussen 0 en 10 EUR
Theater- of kindervoorstellingen en workshops in de schooltijd Tussen 0 en 10 EUR
Theater- of kindervoorstellingen en workshops in de vrije tijd Tussen 0 en 10 EUR
Lezingen/workshops georganiseerd in samenwerking met VormingPlus (per dagdeel) Tussen 0 en 25 EUR

Digitale of Makers workshops (per dagdeel)

Tussen 0 en 25 EUR

Inschrijving

gratis

Nieuwe lenerskaart bij verlies

2,50 EUR

Reservering

1 EUR

Reservering bib aan huis, klassen en UiTPAS MIA

gratis

Boete materiaal (per dag)

0,20 EUR

1e aanmaning / 2e aanmaning

gratis

3e aanmaning

7 EUR

4e aanmaning / factuur

10 EUR

Boete bib aan huis en klassen

gratis

Boete UiTPAS MIA (per week)

0,10 EUR

Verloren / beschadigd materiaal

aankoopprijs + 5 EUR

Verloren / beschadigd materiaal zelf aankopen

5 EUR

Beschadiging barcodelabel/RFID-label

2,50 EUR

Draagtas

2 EUR

IBL naar openbare bibliotheken buiten De Leesdijk

3 EUR

IBL naar wetenschappelijke/andere bibliotheken

5 à 8 EUR

Print / fotokopie A4 recto

0,10 EUR

Print / fotokopie A4 recto verso

0,20 EUR

Print / fotokopie A3 recto

0,20 EUR

Print / fotokopie A3 recto verso

0,40 EUR

Print / fotokopie A4 kleur recto

0,70 EUR

Print / fotokopie A4 kleur recto verso

1,40 EUR

Print / fotokopie A3 kleur recto

1,50 EUR

Print / fotokopie A3 kleur recto verso

3 EUR

Verkoop gedrukte materialen voor volwassen en adolescenten, 1e verkoopjaar

1 EUR
Verkoop gedrukte materialen voor volwassen en adolescenten, volgende verkoopjaren 0,50 EUR
Verkoop losse tijdschriftennummers per 5 0,50 EUR
Verkoop gedrukte materialen voor kinderen 0,50 EUR
Verkoop audiovisuele materialen  1 EUR
Waardevolle boeken, vb. encyclopedieën en antieke boeken: overeenkomstig artikel 43 par. 2, 12° van het Gemeentedecreet en op basis van het gemeenteraadsbesluit van 24 januari 2007 m.b.t. het  dagelijks bestuur (daden van beschikking voor roerende goederen) zal het college van burgemeester en schepenen het tarief vaststellen op voorstel van de bibliothecaris.

Hoe?

Contante betaling tegen afgifte van ontvangstbewijs.