naar top
Gemeente Dendermonde

Aanvullende belasting op de personenbelasting

Stad Dendermonde is niet bevoegd voor personenbelasting. Neem hiervoor contact op met de FOD Financiën, bel 02 579 20 30.

Het Wetboek van de Inkomensbelasting (WIB) schrijft voor dat gemeenten een aanvullende belasting op de personenbelasting mogen heffen (APB). Ze wordt vastgesteld op een eenvormig percentage van de rijksbelasting.

Tarieven?

Dienstjaar 2022: 7,80% van de rijksbelasting

Dienstjaar 2023: 7,80% van de rijksbelasting 

Hoe?

Het bestuur der directe belastingen int deze gemeentelijke belasting (overeenkomstig artikel 466 e.v. van het Wetboek van de Inkomstenbelasting).

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.