Huwelijken, jubilea en begrafenissen

Huwelijken

  • Burgerlijke huwelijken in het Stadhuis gaan door in aanwezigheid van maximaal 24 personen. De veiligheidscel van Dendermonde besliste dit wegens de beperkte oppervlakte van de trouwzaal en om de 'social distance' te garanderen. In dit totaal zijn het bruidspaar, hun getuigen, de ambtenaar van de burgerlijke stand, zijn beambte en eventueel aanwezige fotograaf al inbegrepen. Uitzonderingen kunnen niet worden toegestaan.
  • De algemene maatregelen moeten gerespecteerd worden (geen hand geven, geen felicitatiezoenen uitdelen …).
  • Er vindt nadien geen receptie in het Stadhuis plaats.
  • Het is niet toegelaten om na de ceremonie een feest of receptie te organiseren.
  • Je kan ervoor kiezen om het geplande huwelijk te annuleren en/of te verplaatsen naar latere datum. Dit kan kosteloos. Neem hiervoor contact op met de dienst burgerlijke stand, 052-25 11 55, burgerlijke.stand@dendermonde.be
  • Voor religieuze huwelijken neem je contact op met je religieuze gemeenschap.

Jubilea

Jubilea en vieringen van 100-jarigen worden uitgesteld.

Begrafenissen en crematies

  • Begrafenisceremonies mogen bijgewoond worden door maximaal 30 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.
  • Deze maatregel geldt ook voor de ceremonies op de begraafplaats.
  • Het is niet toegelaten om na de ceremonie een koffietafel te organiseren.