Subsidie sociale organisaties

Sociale organisaties kunnen per legislatuur een subsidie aanvragen als hun projecten de stad en het OCMW mee ondersteunen in de concrete uitvoering van hun beleidsdoelstellingen, zoals opgenomen in het meerjarenplan. Voor de legislatuur 2014-2019 moest dit gebeuren voor 1 oktober 2014. 

Er zijn 3 categorieën: 

 1. Organisaties die werken rond de versterking van de positie en integratie van kwetsbare doelgroepen (te verdelen budget: 20.000 euro)
 2. Organisaties die gezinnen versterken (te verdelen budget: 10.000 euro)
 3. Organisaties die werken rond het algemeen welzijn en gezondheid van alle burgers (te verdelen budget: 6.303 euro)

Voorwaarden?

 • De initiatiefnemer heeft zetel, secretariaat, woonplaats of werking op het grondgebied van Dendermonde. 
 • De initiatiefnemer aanvaardt dat het stadsbestuur de activiteiten en boekhouding kan controleren.
 • De initiatiefnemer behoort niet tot een stedelijke dienst of partnerbestuur. 
 • Het initiatief is niet georganiseerd door een commerciële organisatie en streeft geen commerciële doeleinden na. 
 • De initiatiefnemers voorzien eigen inbreng (bv. personeelsinzet, financiële middelen, materiële ondersteuning ...).
 • Initiatieven die inzetten op een brede samenwerking met de stad en het OCMW genieten de voorkeur. 
 • Er wordt duidelijk omschreven op welke manier dit project een duurzaam effect bereikt. 
 • Het initiatief ontvangt geen werkingssubsidie via een ander adviesorgaan van de stad. 

Hoe aanvragen?

Via post

 • Eén keer per legislatuur kunt u subsidies aanvragen. Voor de legislatuur 2014-2019 moest dit gebeuren voor 1 oktober 2014. 
 • Download het aanvraagformulier (zie Downloads) en vul het in. 
 • Voeg de bewijzen toe: begroting met toelichting, korte voorstelling van de aanvragende organisatoren (bv. via een exemplaar van de statuten als de initiatiefnemende vereniging rechtspersoonlijkheid bezit). 
 • Stuur het op met de post naar ... 

De initiatiefnemer moet jaarlijks op uiterlijk 31 maart een financieel en inhoudelijk verslag indienen op basis waarvan de subsidie verder wordt uitbetaald. 

Prijs?

Het voorziene budget wordt verdeeld tussen het aantal aanvragen en is afhankelijk van de inhoud van project. De subsidie bedraagt hoogstens 5.000 euro per project en wordt jaarlijks uitbetaald. 

Contact

Dienst welzijn en gezondheid

Gebouw
Sociaal Huis
Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-37 85 37
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12 u.
Morgen open van 9 tot 12 u. en van 16 tot 19 u.

Dinsdag van 16-19 u. (niet tijdens de schoolvakanties!): enkel als u zich niet kunt vrijmaken tijdens de kantooruren