naar top
Gemeente Dendermonde

Beleids- en impulssubsidie

Eenmalige verhoging jaarlijkse subsidies sportjaar 2019-2020

De subsidies van het sportjaar 2018-2019 werden met 150 % verhoogd voor het sportjaar 2019-2020. Dit is een eenmalige verhoging naar aanleiding van de COVID-19-crisis.
Sportclubs moeten dit sportjaar geen formulieren invullen voor het bekomen van deze subsidies. De subsidies worden berekend op basis van het bedrag dat ze ontvingen in het sportjaar 2018-2019.

Sportverenigingen die door het lokaal bestuur erkend zijn, kunnen een beleidssubsidie aanvragen om hun vereniging verder kwalitatief uit te bouwen. Erkende sportverenigingen die ook aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie en minstens 10 jeugdleden hebben, kunnen ook een impulssubsidie aanvragen om de kwaliteitsvolle begeleiding van hun jeugdleden verder uit te bouwen. 

Subsidiebedrag?

Het subsidiebedrag dat elke sportvereniging ontvangt verschilt van jaar tot jaar, afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen. Bij de verdeling van de subsidie wordt rekening gehouden met de structuur van de club, het sporttechnisch kader, de algemene betrokkenheid, ledenwervingsacties ...

Voorwaarden?

Raadpleeg voor de voorwaarden de subsidiereglementen en het aanvraagformulier.

Hoe aanvragen?

  • Vanaf eind juni kun je het aanvraagformulier downloaden (zie Downloads) of afhalen bij de sportdienst. De sportdienst bezorgt het aanvraagformulier ook via post of mail aan de erkende sportverenigingen.
  • Vul het aanvraagformulier in, onderteken het en voeg de bewijzen toe. Let op: criteria waarvoor bepaalde bewijzen ontbreken, worden niet meegeteld! 
  • Dien het aanvraagformulier uiterlijk op 1 september in bij de sportdienst: ofwel per aangetekend schrijven, ofwel per e-mail waarop je een bevestigingsmail ontvangt, ofwel afgifte tegen ontvangstbewijs. 

Afhandeling?

Na advies van de sportraad wordt de berekening van de subsidies ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Uiterlijk 15 november brengt de sportdienst de sportverenigingen op de hoogte. De subsidies worden in principe voor het einde van het jaar uitbetaald.

Contact

Sportdienst

Adres
Van Langenhovestraat 203 a9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-21 06 12
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Vrijdagnamiddag na afspraak.