naar top
Gemeente Dendermonde

Openbaar onderzoek aanpassingen atlas waterlopen

Waarom doen we dit?

Wanneer waterlopen een belangrijke afwateringsfunctie hebben, worden zij opgenomen in de atlas van de onbevaarbare waterlopen. In 1967 werd zo'n atlas opgesteld. Grachten met een opwaarts stroomgebied van meer dan 100 ha werden op dat moment gerangschikt als waterloop. Na een aantal aanpassingen in de wetgeving konden er later ook waterlopen gerangschikt worden omwille van andere redenen, zoals lozing van afvalwater of er een ernstige verzwaring van het debiet, bijvoorbeeld door de afwatering van een grote verharde oppervlakte.

De atlas die in 1967 opgemaakt werd, was een analoge (papieren) kaart. Een recente wijziging in de wet stelt dat er een nieuwe atlas moet worden opgemaakt, deze keer volledig digitaal. De provincie Oost-Vlaanderen moet ervoor zorgen dat de waterlopen op een correcte manier in de Digitale Atlas staan. Bij het intekenen heeft de Provincie echter vastgesteld dat niet aan alle waterlopen een logisch nummer werd gegeven. De Provincie stelde eveneens vast dat het opwaarts deel van de waterloop nr. O5022a geen afwateringsfunctie meer heeft en dus de rangschikking kan worden ontnomen.

De provincie Oost-Vlaanderen heeft, in samenspraak met de stad Dendermonde en de Polder Schelde Durme Oost, de aanpassingen opgelijst en aangeduid op een kaart. Dit voorstel ligt nu in openbaar onderzoek.

Wat verandert er door het ontnemen van de rangschikking van een waterloop?

Als van een waterloop de rangschikking wordt ontnomen, zal de waterloopbeheerder niet meer instaan voor het onderhoud. De erfdiensbaarheidszone van 5 meter langs beide oevers van de waterloop vervalt. Het betekent wel dat dat het onderhoud vanaf nu moet gebeuren door de aangelanden.

Heb je opmerkingen bij het voorstel?

Het openbaar onderzoek in de stad Dendermonde loopt van 15 juni tot 6 juli 2020. Elke burger kan gebruik maken van zijn recht tot inspraak en een bezwaar indienen.

Indien je een opmerking hebt, gelieve aan te geven over welke waterloop het gaat. Je gebruikt daarvoor het beste het nummer dat op de kaart is weergegeven. Formuleer bondig jouw bezwaar. Bezwaren zijn enkel geldig indien zij de naam en het adres van de bezwaarindiener bevatten.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst wegen en waterlopen van de stad Dendermonde of bij de contactpersoon van de provincie Jolien De Decker, 09-267 76 21 of jolien.de.decker@oost-vlaanderen.be.

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.