Tegeltuin

Een tegeltuin (of geveltuin) is een smalle groenstrook tegen de gevel van een woning aan de straatkant. In een tegeltuin kunt u klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. De tuintjes fleuren niet enkel je gevel en de buurt op, u doet er ook de natuur een plezier mee! Ook gevelgroen zorgt immers voor meer biodiversiteit en meer zuurstof!

U moet enkel een vergunning aanvragen als de geveltuin een deel van het voetpad inneemt.

Afhankelijk van de oriëntatie van uw gevel, kunt u opteren voor enkele plantensoorten. In onderstaande lijst geven we enkele klimplanten die in aanmerking komen om uw gevel op te fleuren. Uiteraard kunt u ook struiken, bloemen enz. in de geveltuin integreren.

Uw gevel grenst aan:

 • noord: klimop, klimhortensia, Euonymus fortunei
 • west/oost: clematis, kamperfoelie, wingerd, blauwe regen, bruidssluier
 • zuid: druivelaar, campsis (bignonia), Japanse wijnbes, klimrozen 

Voorwaarden?

 • U zorgt voor een veilige voetgangersdoorgang van minstens 1,2 m.
 • Maximale breedte van 60 cm (2 tegels) voor voetpaden van 2,4 m en meer, maximale breedte van 30 cm (1 tegel) voor smallere voetpaden.
 • U moet de tuin afboorden om verzakkingen tegen te gaan en om de inmenging van reinigingsproducten en strooizout te vermijden (afboording minimum 10 cm hoog).
 • Bij de aanleg mag u de nutsleidingen niet beschadigen. Hiervoor moet u een laag teelaarde van 30 cm aanbrengen.
 • Sterk gedoornde planten zijn verboden. Hoog en breed uitgroeiende planten moet u vermijden. Klimplanten moet u goed aan de gevel verankeren. Plantenwortels mogen het voetpad en de leidingen van de nutsvoorzieningen niet beschadigen.
 • Het onderhoud van het tuintje is ten laste van de eigenaar, die voor de regelmatige verzorging ervan moet instaan.
 • Het stadsbestuur zal verwaarloosde en niet-reglementaire tuintjes op kosten van de aanlegger verwijderen en de vergunning voor die tuintjes intrekken.

Hoe aanvragen?

In uw aanvraag vermeldt u welke planten u wilt aanbrengen en waar u deze wilt plaatsen. 

1. Online
Meld u aan, vul de gegevens in en klik op 'verstuur'.

Online aanvragen

2. Via e-mail
Mail uw aanvraag naar: groenbeleid@dendermonde.be.

3. Via post
Stuur een schriftelijke aanvraag naar 'Stadsbestuur Dendermonde, dienst groenbeleid en landbouw, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'.

Afhandeling?

De dienst groenbeleid en landbouw brengt u schriftelijk op de hoogte van de beslissing. 

 • P1020611 (002)