Tenlasteneming vreemdeling

Vreemdelingen die België of het Schengengrondgebied betreden, moeten bewijzen dat ze over voldoende bestaansmiddelen beschikken: voor de duur van het voorgenomen verblijf, voor de terugreis naar het land van oorsprong of voor een doorreis naar een derde staat. 

Als de vreemdeling zelf niet beschikt over voldoende middelen, doet hij of zij beroep op een garant, die een verbintenis tot tenlasteneming aangaat. Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee u zich financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger tijdens zijn bezoek in België.

Voor wie?

De garant is een natuurlijk persoon die:

 • over voldoende middelen beschikt
 • de Belgische nationaliteit bezit of voor onbepaalde duur in België toegelaten is. 

Als bewijs van voldoende bestaansmiddelen moet de garant loonfiches of een belastingfiche voorleggen. 

Hoe aanvragen?

Als u zich garant wil stellen voor een vreemdeling, vult u een verbintenis tot tenlasteneming in (zie 'Downloads'). Print dit document recto verso af en vul deel A en B in. Als u voldoet aan de voorwaarden, zal de gemachtigde van de  burgemeester de verbintenis legaliseren en dateren. U moet hiervoor na afspraak langskomen bij de dienst vreemdelingen.

Maak een afspraak

Visumplichtige vreemdelingen die het visum in de Belgische ambassade in het land van herkomst vragen: U stuurt vervolgens de verbintenis (origineel exemplaar) op naar de vreemdeling, samen met de identiteitsbewijzen, het bewijs van voldoende bestaansmiddelen en een gezinssamenstelling. Als u opteert voor meer discretie, kunt u de bewijsstukken en een kopie van de verbintenis ook onder gesloten omslag opsturen naar de Belgische diplomatieke of consulaire post van het land waar de vreemdeling zich bevindt. 

 

Niet-visumplichtige vreemdelingen en visumplichtige vreemdelingen die het visum in een niet-Belgische ambassade vragen: De originele verbintenis, samen met de identiteitskaart, loonfiches en de gezinssamenstelling, worden door de ambtenaar opgestuurd naar de DVZ die over de aanvraag beslist. Na een paar  weken wordt u uitgenodigd om de tenlasteneming op afspraak te komen afhalen.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • Loonfiches of een belastingfiche
 • De gegevens van de persoon/personen waarvoor u zich garant stelt:
  • Naam en voornaam
  • Geboorteplaats en datum
  • Nationaliteit en geslacht
  • Paspoortnummer
  • Adres in het land van herkomst

Afhandeling?

Vanaf de datum van legalisatie van de verbintenis heeft de vreemdeling 6 maanden tijd om zich met de documenten te begeven naar de Belgische diplomatieke of consulaire post om er een visumaanvraag in te dienen. Als de vreemdeling het visum krijgt, krijgt hij ook de originele kopie van de verbintenis terug. Dit document kan als bewijs gevraagd worden bij het binnentreden van het Schengengrondgebied. 

Contact

Dienst vreemdelingenzaken

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 80
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.