naar top
Gemeente Dendermonde

Vergoeding vrijwilliger bibliotheek

Vrijwilligers die werken in de bibliotheek (Kerkstraat 111, 9200 Dendermonde) hebben recht op een vergoeding. Bij aanstelling van de vrijwilliger wordt altijd een afsprakennota opgemaakt. Deze vermeldt onder meer de taakomschrijving en het bedrag van de vergoeding.

Taken

Toelichting

Vergoeding

Facilitaire taken

Magazijnwerking ondersteunen, afvoer voorbereiden, (prenten)boeken schoonmaken, karren ophalen en boeken wegzetten op drukke dagen, boeken voorbereiden voor definitieve afvoer uit het systeem …

15 EUR/halve dag

Cursusbegeleiding

Onthaal lesgever, apparatuur controleren, inschrijvingen controleren, feedback doorgeven aan centrum, eventueel korte inleiding ...

15 EUR/prestatie

Toezicht en bewaking bij activiteiten

Als eindverantwoordelijke ook toezicht, bewaking en afsluiten gebouw, onthaal lesgever, apparatuur controleren, inschrijvingen controleren, feedback doorgeven aan bib, eventueel korte inleiding ...

22,50 EUR/prestatie

Uitbaten Leescafé

Toezicht en bewaking, als eindverantwoordelijke blijft de vrijwilliger de hele tijd in het Leescafé. Mensen wegwijs maken in het aanbod, tablets uitlenen tijdens openingsuren van het Leescafé en toezicht houden op Leescafé en mezzanine. Indien nodig problemen met de inleverschuiven signaleren aan het bibliotheekpersoneel ...

22,50 EUR/prestatie

Projectmatige inzet

Ad hoc bij invulling project

gratis, 15 EUR of 22,50 EUR/prestatie (bepaald door projectwerkgroep)