Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers in het OCMW

Vrijwilligers zijn voor de verschillende diensten van het OCMW belangrijk. Uw inzet betekent een waardevolle ondersteuning van onze werking. Geïnteresseerd om bij feestactiviteiten te helpen, cursussen te begeleiden, een praatje te slaan met de bewoners ...? 

Neem contact op met: 

Vrijwilligers in het stadsarchief

Als vrijwilliger bij het stadsarchief helpt u om:

  • Krantenartikels over personen, gebeurtenissen, instellingen ... te ordenen.
  • Archiefstukken toegankelijker te maken: indexen maken, gegevens aanvullen in een databank (toponymie, notulen college van burgemeester en schepenen, oud en modern gemeentearchief).

Momenteel zijn er geen openstaande vrijwilligersplaatsen. Wenst u op de wachtlijst te komen, neem dan contact op met het stadsarchief.