naar top
Gemeente Dendermonde

Bestrijding ongewenste dieren

Sommige dieren kunnen overlast of schade toebrengen aan mens, milieu en omgeving. 

Verwilderde katten

Stad Dendermonde werkt samen met de Dendermondse Zwervertjes vzw en lokale dierenartsen om de populatie aan zwerfkatten in te tomen en gezond te houden. Hiervoor organiseren we - op basis van meldingen - vangacties, waarbij we de zwerfkatten vangen, steriliseren, nakijken op gezondheid en terugplaatsen. Alleen dieren die niet gezond zijn en geen overlevingskansen hebben worden geëuthanaseerd. 

Meer info over de Dendermondse Zwervertjes en onze samenwerking vind je hier. Via de website https://dendermondsezwervertjes.be/ kan je ook gevonden of verloren huiskatten bekijken.

Een zwerfkat in je buurt opgemerkt of een dier dat dringend medische hulp nodig heeft? Neem contact op met de Dendermondse Zwervertjes op 0474 30 66 70

Ratten

Ratten veroorzaken problemen op openbare en particuliere domeinen. Naast materiële schade (ondergraven van dijken, grachten, schade aan landbouwgewassen) verspreiden ratten ook ziekten.

Iedere eigenaar is volgens de wetgeving verplicht om schadelijke ratten te bestrijden op eigen domein. Als ratten op openbaar domein een probleem vormen, neem dan contact op met de dienst groenbeleid en landbouw. Voor de bestrijding van ratten werkt de stad samen met RATO vzw. Zowel bij overlast door ratten op openbaar domein, als voor een eenmalige bestrijding van ratten op privéterrein en het krijgen van preventietips kan u een melding doen.

Knijten

In de nazomer 2022 kwamen door het aanhoudende warme en droge weer veel knijten voor in en om het ontpolderde Groot Schoor in Hamme, met ook overlast in Briel. In normale of nattere zomers en als de begroeiing van het Groot Schoor toeneemt, zullen er minder knijten zijn. Toekomstgericht wordt de situatie opgevolgd en worden maatregelen genomen om de knijten te beperken. 

Meer info over knijten en wat je er tegen kan doen is te vinden via deze link

Processierups

Op eiken kan je in het voorjaar en vroege zomer spinsels met behaarde rupsen aantreffen. De rupsen verplaatsen zich in lange rijen (“processie”). Vanaf ongeveer half mei ontwikkelen ze brandharen die klachten veroorzaken. Deze brandharen bevinden zich ook in de lucht en op de grond nabij de boom, blijven jarenlang actief en kunnen voor irritatie of brandwonden zorgen.

Bij de dienst groenbeleid en landbouw kan je melding maken van processierupsen. Voeg indien mogelijk een foto toe zodat we kunnen bevestigen dat het om een eikenprocessierupsen gaat. De locaties worden bijgehouden op deze website.

Als de rupsen zich op openbaar domein bevinden, zal de stad de nodige acties ondernemen (bestrijden of waarschuwen via rood-witte linten aan de stam).

Als het om rupsen op privéterrein gaat en er geen direct gevaar voor de openbare veiligheid is, moet je zelf de nodige maatregelen nemen. Dit is ten sterkste aan te raden als het over een locatie in je tuin gaat en er meerdere of grote (20-tal cm diameter) spinsels zijn.

Onderneem zelf geen actie, maar laat de bestrijding uitvoeren door een gespecialiseerde firma. Via deze link kan je een overzicht terugvinden.

Zelf de rupsen bespuiten heeft weinig zin eens ze brandharen ontwikkeld hebben. De brandharen blijven immers actief. Bovendien zal je ook een boel andere dieren doden.

Meer info:

Tijgermug

De tijgermug is een kleine, zwarte mug van ongeveer 5 millimeter. Deze mug kan virussen overdragen die ziekten veroorzaken. Momenteel vormt het dier geen gevaar. Maar we moeten voorkomen dat deze steekmug zich hier vestigt en overwintert, zodat we lokale uitbraken vermijden. De tijgermug legt eitjes in voorwerpen met stilstaand water in de tuin of op het terras. Zorg dat water niet te lang stilstaat. Ververs water in schalen onder bloempotten of
voor dieren elke 5 dagen. Dek regentonnen af. Zie je een tijgermug?
Maak een foto en meld het via muggensurveillance.be.

Wespen, hoornaars en bijen

Lees hier wat je moet doen in geval van een bijenzwerm, hoornaars- of wespennest.

Andere dieren

Ook andere dieren zoals duiven, rupsen, kakkerlakken, muizen en vliegen kunnen voor overlast zorgen. Als deze voor overlast zorgen op openbaar domein, kan u een melding doen. 

Een lijst met een aantal typische ongewenste soorten vind je via de website van het Agentschap voor Natuur en Bos

Uitleg bij dit onderwerp?

Wens je informatie over dit onderwerp, dan kan je na afspraak terecht bij de dienst groenbeleid en landbouw. Je kan een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst groenbeleid en landbouw

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 25
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

  • zwerfkat