naar top
Gemeente Dendermonde

Buurtwegen-gemeentewegen

Door de inwerkingtreding van het decreet gemeentewegen zijn de buurtwegen sinds 1 september 2019 gemeentewegen geworden. Ze worden dikwijls wel nog buurtweg of voetweg genoemd omdat ze zo gemakkelijk terug te vinden zijn als ze geen echte straatnaam hebben.

De voormalige buurtwegen zijn wegen die opgenomen zijn in de 'atlas der buurtwegen' van 1841. Het gaat onder meer om:

  • Voetwegen
  • Kerkwegels
  • Veldwegen

De stad staat in voor het onderhoud ervan.
Als een eigendom bezwaard is met een gemeenteweg geldt een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van overgang. Dit betekent dat deze weg altijd toegankelijk moet zijn voor het publiek. Als je wilt weten of je perceel bezwaard is met een voormalige buurtweg, kan je dit hier controleren. Een ingescande versie van de atlas kan je inkijken aan het loket topografie. 

Een gemeenteweg kan gedeeltelijk of volledig verplaatst of opgeheven worden mits gegronde redenen en na goedkeuring door de gemeenteraad.

De eigenaar van de ondergrond van een gemeenteweg mag niets doen dat in tegenspraak is met het openbare karakter van de weg: hij mag deze niet omploegen, versperren of bebouwen.

Meer uitleg over dit onderwerp?

Kom langs bij het loket topografie na afspraak. Je kan een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Hoe een wegwijziging aanvragen? 

Je kan best eerst telefonisch en/of via mail overleggen met de dienst topografie over de dossiersamenstelling. Het is van groot belang dat een dossier volledig op punt staat alvorens het aan het college en de gemeenteraad voor te leggen.

1. Via het loket

Kom langs bij het loket topografie na afspraak. Je kan een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

2. Via een aanvraag tot omgevingsvergunning

Vóór de inwerkingtreding van het decreet gemeentewegen kon een vergunning pas verleend worden wanneer er een definitieve beslissing was over de wijziging van een buurtweg op dit perceel. Nu is in het decreet voorzien dat een wijziging van een gemeenteweg op het perceel deel kan uitmaken van een dossier tot aanvraag van een omgevingsvergunning indien dit noodzakelijk is voor de vergunbaarheid van het dossier. De richtlijnen voor de dossiersamenstelling en de opmaak van een rooilijnplan vind je terug bij de downloads.

Prijs?

Indien een gemeenteweg wordt opgeheven ontstaat er mogelijk een meerwaarde voor het perceel. Deze meerwaarde dient te worden geschat door een landmeter-expert die aangesteld wordt door het lokaal bestuur.

Indien een gemeenteweg wordt verlegd naar een andere plaats op het perceel, wordt verondersteld dat de meer- of minwaarde elkaar verevenen.

Contact

Loket topografie

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 31
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

  • Wandelweg tussen bomen