naar top
Gemeente Dendermonde

Karweidienst

Voor technische werken (schilderen, behangen ...) kan je onder bepaalde voorwaarden beroep doen op de karweidienst. De manuren zijn beperkt tot 40 per jaar. Voor schilder- en behangwerken zijn de manuren beperkt tot 60 per jaar. In een huurwoning mogen geen werken uitgevoerd worden die voor de rekening van de eigenaar zijn. 

Voor niet-technische werken (gras maaien, plafonds wassen ...) kan je terecht bij de klusjesdienst

Voorwaarden?

 • Je moet een inkomen als alleenstaande hebben dat lager of gelijk is aan 1,5 keer het leefloon. 
 • Je mag in de laatste vijf jaar die de aanvraag voorafgaat, geen eigendom afgestaan hebben of geheel/gedeeltelijk verhuren. 
 • Je moet voldoen aan één van volgende voorwaarden: 
  • 65 jaar of ouder zijn (voor echtparen en samenwonenden volstaat het wanneer één van beide partners 65 jaar of ouder is).
  • Een handicap hebben en recht hebben op een integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming.
  • Een handicap hebben en als invalide erkend zijn door het ziekenfonds.
  • Een handicap hebben en een thuiswerkende partner die meer dan 6 maanden ziek is.
  • In een moeilijke sociale situatie zitten.

Hoe aanvragen?

1. Via het loket

Kom langs bij het Sociaal Huis of een antennepunt.

2. Telefonisch

Neem telefonisch contact op met het Sociaal Huis. We geven jouw vraag door aan de regiomedewerkers die zo snel mogelijk op huisbezoek komen om jouw dossier in orde te brengen.

Prijs?

9 EUR per uur en de kostprijs van het materiaal.

Contact

Dienst ouderen en thuiszorg

Gebouw
Sociaal Huis
Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-37 85 51
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen open van 9 tot 12 u.

Op afspraak in de namiddag van 13.30-16 u. en op dinsdag van 16-19 u. (niet tijdens de schoolvakanties!): enkel als je je niet kan vrijmaken tijdens de kantooruren. 

 • verven