Meldingen

Meldingen kunnen gaan over verlichting, gebrekkige verkeersborden en wegsignalisatie, geluidsoverlast, zwerfvuil, gebreken aan het wegdek …

Opgelet: Dit is niet hetzelfde als klachten.

U kunt uw melding doorgeven aan de klachtencoördinator:

  • online
    Online melden
  • via e-mail: meldingen@dendermonde.be
  • na telefonische afspraak: 052-25 10 37
  • via een meldingskaart die u deponeert in een meldingsbus aan het Administratief Centrum.

Meldingen die anoniem worden ingediend, worden niet behandeld. De gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt.

Procedure 

  • De klachtencoördinator registreert uw melding.
  • Als een melding ontvankelijk is, wordt deze verder onderzocht. 
  • Het volledige onderzoek mag in totaal max. 45 kalenderdagen bedragen vanaf de dag van ontvangstbevestiging. Een uitzondering op deze termijn is mogelijk omwille van de complexiteit van de melding of wegens overmacht.
  • Na afloop van het onderzoek wordt u op de hoogte gebracht van het resultaat. 

Contact en openingsuren

Klachtencoördinator

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 37
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.