naar top
Gemeente Dendermonde

Belasting inname openbaar domein bij werken

Als je werken aan gebouwen uitvoert, neem je vaak het openbaar domein in voor stellingen, kranen … met het bijhorend parkeerverbod. Om deze inname in tijd en ruimte zoveel mogelijk te beperken, moet je hiervoor een belasting betalen.

De aanvraag tot inname van het openbaar domein doet je minimaal:

 • 7 werkdagen voor de aanvang van de werken voor parkeerverbod en signalisatievergunning
 • 10 werkdagen voor de aanvang van de werken voor de inname van openbaar domein op een gemeenteweg
 • 15 werkdagen voor de aanvang van de werken voor de inname van het openbaar domein op een gewestweg en openbare werken.
 • Termijn spoedprocedure bij een tijdelijk parkeerverbod of signalisatievergunning: min. 2 werkdagen voor aanvang van het parkeerverbod of signalisatievergunning

Klik hier voor het aanvraagformulier.

Tarieven?

 • Voor de 1e innamedag, ook op een gewestweg, is de inname volledig gratis.
 • Vanaf de 2e innamedag::
  • 0,30 EUR per dag per m² waarbij een deel van een m² als een volledige m² wordt beschouwd met een minimum van 56 EUR.
  • Bij inname van een gewestweg geldt vanaf de tweede innamedag het tarief bepaald door het gewest.
 • Een container plaatsen: de eerste dag is gratis, voor een langere inname 7 EUR/dag.

Opgelet!

Als de hindernissen langs of op een gewestweg geplaatst worden, is er een bijkomende kost voor een vergunning van het Vlaams gewest: 

 • Een eenmalige vaste retributie van 62 EUR
 • Een variabele retributie x aantal maanden

Deze retributie is onderhevig aan de schommelingen van het indexcijfer.

Verlengingen

 • Een lopende aanvraag kan steeds verlengd worden. Let wel: je moet de verlenging 3 dagen voor de einddatum van de vergunning aanvragen. Als de verlenging 3 werkdagen na afloop van de werken moet verlengd worden, moet je een administratieve kost van 70 euro betalen.
 • Verlengingen op een gewestweg moet je zelf melden aan het Vlaamse gewest.
 • Een verlenging aanvragen langer dan 3 werkdagen na afloop van de vergunning is niet mogelijk. Er moet dan een nieuwe aanvraag te gebeuren.
 • Bij een verlenging van een aanvraag met parkeerverbod, sta je zelf in voor de aanpassing van de onderborden.

Als aanvrager ben je zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de signalisatie.

Hoe?

De aanvrager ontvangt een betaalverzoek via mail, als zijn aanvraag goedgekeurd en betalend is. ln deze mail vind je een betaallink om rechtstreeks online te betalen. Van zodra de betaling in orde is, wordt de vergunning automatisch gemaild en is ze beschikbaar in het profiel van de aanvrager.

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.