naar top
Gemeente Dendermonde

Buurtopbouwwerk

Na afloop van het ‘Buurt aan zet’-project en de samenwerking met Samenlevingsopbouw vzw in 2019, volgde een evaluatie en een nieuw plan van aanpak voor het buurtopbouwwerk. Een actie die past binnen #Project9200 onder werf 9: kinderarmoede aanpakken.

HOGENT voerde in 2021 een onderzoek uit in vijf buurten: Broekkant (Baasrode), Donck-Vlotgras, ’t Keur-Blauwe Steen, Wastijne (Serbos/Boonwijk) en Hof ten Rode (Baasrode). De onderzoekers gingen in gesprek met buurtbewoners, vrijwilligers, medewerkers van organisaties en stadsdiensten. Per buurt kwamen ze tot enkele kernthema’s als mogelijke aangrijpingspunten voor het buurtopbouwwerk.

Stad Dendermonde sloot vervolgens een convenant af met Groep INTRO vzw voor het uitvoeren van buurtopbouwwerk. De focus ligt op drie buurten: Donck-Vlotgras, Hof ten Rode en Wastijne. In de buurten ’t Keur-Blauwe Steen en Broekkant (Baasrode) zullen de buurtopbouwwerkers vooral de bestaande initiatieven versterken en ondersteunen.

Het buurtopbouwwerk bouwt zijn werking rond 3 doelstellingen:

 • Brugfiguur zijn: buurtbewoners toeleiden naar het bestaande dienst- en hulpverleningsaanbod, in kaart brengen van drempels en hiaten in het bestaande aanbod, signalen vanuit de buurten verzamelen en passende acties ondernemen
 • Werken aan buurtcohesie, aan zich verbonden voelen met de buurt: bv. samen met de buurt laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten organiseren
 • Inrichting en beleving van de publieke ruimte: buurtbewoners bevragen, versterken en aanmoedigen om mee te denken en werken aan hun buurt

Participatie van buurtbewoners is hierbij zowel een doelstelling als een middel.

Opening buurtpunten

Een buurtpunt is een warme plek in de buurt van waaruit de buurtopbouwwerkers hun activiteiten organiseren.
Iedereen is er welkom:

 • Voor een babbel met koffie/thee,
 • met kleine digitale vragen (iets opzoeken, iets printen, hulp bij aanmelden, melding doen,…)
 • met kleine administratieve vragen
 • om rechten te verkennen
 • om andere buren te leren kennen,
 • met een idee/melding voor/over de buurt,
 • voor de aankoop van vuilniszakken per stuk

  Buurt Bijloke (Donck/Vlotgras)
  Buurtpunt Vlotgraslaan 16, 9200 Dendermonde, elke donderdag van 14 tot 18 uur.
  Meer info over de activiteiten in de buurt: Facebookpagina Donck/Vlotgras

  Buurt Hof Ten Rode
  Buurtpunt Hof Ten Rode 78, 9200 Baasrode, elke woensdag open van 13 tot 17 uur.
  Meer info over de activiteiten in de buurt: Facebookpagina Hof ten Rode

  Buurt Wastijne/Serbos
  Buurtpunt Wastijne Boonwijkstraat 80 - elke maandag open van 13 tot 17 uur.
  Meer info over de activiteiten in de buurt: Facebookpagina Wastijne/Serbos 

Contactgegevens buurtopbouwwerkers

Kaoutar Aarras
0473 52 99 03
Kaoutar.aarras@GroepIntro.be

Kim Bauwens
0471 61 21 50
kim.bauwens@GroepIntro.be

Ruth Crabbe 
0473 52 72 77
Ruth.Crabbe@groepintro.be


Meer informatie over het project

Sociaal Huis
indebuurt@dendermonde.be
052 37 85 00