naar top
Gemeente Dendermonde

Buurtopbouwwerk

Na afloop van het ‘Buurt aan zet’-project en de samenwerking met Samenlevingsopbouw vzw in 2019, volgde een evaluatie en een nieuw plan van aanpak voor het buurtopbouwwerk. Een actie die past binnen #Project9200 onder werf 9: kinderarmoede aanpakken.

HOGENT voerde in 2021 een onderzoek uit in vijf buurten: Broekkant (Baasrode), Donck-Vlotgras, ’t Keur-Blauwe Steen, Wastijne (Serbos/Boonwijk) en Hof ten Rode (Baasrode). De onderzoekers gingen in gesprek met buurtbewoners, vrijwilligers, medewerkers van organisaties en stadsdiensten. Per buurt kwamen ze tot enkele kernthema’s als mogelijke aangrijpingspunten voor het buurtopbouwwerk.

Het lokaal bestuur sloot vervolgens een convenant af met Groep INTRO vzw voor het uitvoeren van buurtopbouwwerk. Tot midden 2023 ligt de focus op drie buurten: Donck-Vlotgras, Hof ten Rode en Wastijne. In de buurten ’t Keur-Blauwe Steen en Broekkant (Baasrode) zullen de buurtopbouwwerkers vooral de bestaande initiatieven versterken en ondersteunen.

Het buurtopbouwwerk bouwt zijn werking rond 3 doelstellingen:

 • Brugfiguur zijn: buurtbewoners toeleiden naar het bestaande dienst- en hulpverleningsaanbod, in kaart brengen van drempels en hiaten in het bestaande aanbod, signalen vanuit de buurten verzamelen en passende acties ondernemen
 • Werken aan buurtcohesie, aan zich verbonden voelen met de buurt: bv. samen met de buurt laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten organiseren
 • Inrichting en beleving van de publieke ruimte: buurtbewoners bevragen, versterken en aanmoedigen om mee te denken en werken aan hun buurt

Participatie van buurtbewoners is hierbij zowel een doelstelling als een middel.

Opening buurtpunten

Iedereen is welkom in de buurtpunten voor een babbel met koffie/thee, met kleine digitale vragen (printen, hulp bij aanmelden, melding doen, ...), om andere buren te leren kennen, met een idee/melding over/voor de buurt.

 • Buurt Bijloke (Donck/Vlotgras)
  Buurtpunt Vlotgraslaan 16, 9200 Dendermonde, elke donderdagochtend open van 9 tot 12 uur.
  Meer info over de activiteiten in de buurt: Facebookpagina Donck/Vlotgras – met achterliggende link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088118940159
 • Buurt Hof Ten Rode
  Buurtpunt Hof Ten Rode 78, 9200 Baasrode, elke dinsdagochtend open van 10 tot 13 uur.
  Meer info over de activiteiten in de buurt: Facebookpagina Hof ten Rode (nog in opbouw)

Contactgegevens buurtopbouwwerkers

Kaoutar Aarras
0473 52 99 03
Kaoutar.aarras@GroepIntro.be

Kim Bauwens
0471 61 21 50
kim.bauwens@GroepIntro.be

Jonas Van Laere
0474 92 13 21
Jonas.VanLaere@groepintro.be


Meer informatie over het project

Sociaal Huis
indebuurt@dendermonde.be
052 37 85 00