naar top
Gemeente Dendermonde

Bezoek de Onze-Lieve-Vrouwekerk

Historische schets

De Onze-Lieve-Vrouwekerk kende een complexe bouwgeschiedenis. Het was vermoedelijk Ringoot II, heer van Dendermonde, die in de 11e eeuw een romaanse kerk liet oprichten. In de 13e eeuw werd het oorspronkelijke koor afgebroken en vervangen door een driebeukig basilikaal koor. In de 14e eeuw werd een sacristie aangebouwd, met op de verdieping een kapittelkamer. In diezelfde periode werd de ruime benedenkerk opgetrokken en werd het koor verhoogd.

De 15e en 16e eeuw stonden geheel in het teken van belangrijke uitbreidingswerken en verbouwingen. Er werd onder meer een nieuwe ballingenkamer gerealiseerd, waar ballingen beroep konden doen op het schuilrecht om tijdelijk een onderdak te krijgen.

Op 23 juli 1468 ontving de kerk het bezoek van Margareta van York. Haar wapenschild werd toen op een gewelfsleutel aangebracht.

Na de vernielingen tijdens de Calvinistische periode (1578-1584), kwam er nieuw meubilair in renaissance- en barokstijl. In 1653-1655 werden de houten gewelven van het koor en de benedenkerk door stenen gewelven vervangen. Tussen 1690 en 1700 werd tegen het rechthoekig afgesloten koor nog een barokke absiskapel opgericht, toegewijd aan het H. Sacrament.

In de 19e en het begin van de 20e eeuw gingen verschillende delen van de kerk in de steigers: de toren en de daken werden vernieuwd en een deel van de kerk onderging verbouwingen in neogotische stijl. De stompe torenspits werd in 1910-1912 door een hoge houten spits vervangen. Eind 1940 waaide hij tijdens een stormnacht af en werd niet meer vervangen. In de laatste decennia onderging de Onze-Lieve-Vrouwekerk nogmaals een grondige restauratie, waardoor ze nu in volle pracht te bewonderen is.

Virtueel bezoekje aan de kerk

Een bezoek aan kerk en omgeving

Geleide bezoeken voor groepen zijn heel het jaar door mogelijk, mits aanvraag vooraf bij Toerisme Dendermonde.

Bij een wandeling langs de buitenzijde van de kerk bemerk je ongetwijfeld het standbeeld van pater Pieter-Jan De Smet. Vanaf dit standbeeld heb je ook een mooi zicht op de nieuwe bibliotheek.

Luidklokken

Deze prachtige kerk bezit 4 luidklokken. Alle info kan je onderaan downloaden.

Je kan Beiaard Dendermonde ook volgen via Facebook.

Dronebeelden Onze-Lieve-Vrouwekerk

  • Binnenin de kerk aan het schilderij van Antoon Van Dyck. Links van het schilderij staan de kerkstoelen opgesteld in rijen richting het altaar.
  • Een altaar onder een van de vele schilderijen die in de kerk hangen. Een groot kruis bedekt met goud siert het midden. Links en rechts van het kruis staan grote kaarsen in kandelaars.
  • Schilderijen aan de muur die de lijdensweg van Jezus uitbeelden. Voorin staan nog enkele rijen met kerkstoelen.
  • Een close-up van het schilderij Aanbidding van de herders van Antoon Van Dyck. Het is een intieme voorstelling van Maria die aan de herders het kind Jezus laat zien vlak na de geboorte. Er staat ook een lam op het schilderij dat verwijst naar het Lam Gods. 
  • De doopvont die in de kerk te vinden is. Daarrond staan enkele kerkstoelen. Op de achtergrond is er nog een schilderij van de kruisiging van Jezus.
  • Het orgel dat in de kerk staat. 
  • Een Romaanse doopvont die op vier zuilen steunt. De doopvont is versierd met enkele verfijnde beeldhouwwerken.
  • Een close-up van de doopvont waar het beeld van Jozef en Maria met de ezel te zien zijn. Ook de drie koningen zijn in beeld.