naar top
Gemeente Dendermonde

Samenwerking vzw Parochiale Werken

In het nieuwe ldc komt een gelijkvloerse ruimte met een grote ontmoetingsruimte en hobbyruimte die van elkaar kunnen gescheiden worden door een beweegbare wand. Daarnaast voorzien we een keuken, toog, sanitair en twee vergaderruimtes. De bestaande, kleine zaal van het parochiecentrum wordt gesloopt omwille van het geplande bouwvolume van het nieuwe ldc.

De kleine zaal wordt momenteel gebruikt door de vzw Parochiale Werken met recht van opstal. In gesprekken met de vzw is overeengekomen dat de vzw de ruimtes op het gelijkvloers in gedeeld gebruik kan innemen, in samenspraak met het ldc. Jaarlijks zal de vzw een plandag houden voor de verenigingen om de kalender voor het komende werkingsjaar vast te leggen. Daarbij kunnen de ruimtes van het nieuwe ldc gereserveerd worden. Op deze manier kan het ldc ook rekening houden om eigen activiteiten in te plannen.

Tijdens de weekends kunnen de ruimtes ook verhuurd worden aan particulieren voor familiefeesten, babyborrels, verjaardagsfeesten … Zoals de vzw dit vandaag ook doet met de kleine zaal.                       

Het nieuwe ldc en de vzw werken op deze manier complementair waarbij ze elkaar ondersteunen en versterken. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking tussen het lokaal bestuur en de verenigingen van Oudegem een grote meerwaarde is voor de omgeving. De verenigingswerking op de site zal een optimale aanvulling zijn voor de activiteiten van het nieuwe ldc.

Contact

Sociaal Huis

Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 37 85 00
E-mail

Het Sociaal Huis is vrij toegankelijk op ma, woe en vrij van 9-12 u. 
Op afspraak elke dag van 9 -12 u. en van 13.30-16 u.   
Op afspraak di van 16-19 u. enkel als je je niet kunt vrijmaken tijdens de kantooruren. 

  • Parochiaal centrum Oudegem - vierde lokaal dienstencentrum