naar top
Gemeente Dendermonde

RUP 'Achterhaalde bestemmingen' - IN OPMAAK

In het RUP Achterhaalde bestemmingen bundelen we een aantal gebieden waar verdere of nieuwe ontwikkelingen stroppen door de onderliggende planologische bestemming. Met een nieuwe bestemming en bijhorende voorschriften willen we hier een mouw aan passen.

De stad maakt nu het RUP op. De gemeenteraad heeft het ontwerp voorlopig vastgesteld op 6 december 2022.

Openbaar onderzoek

Onderaan deze pagina vind je het ontwerp RUP dat ter inzage ligt tijdens het openbaar onderzoek van maandag 2 januari 2023 tot en met vrijdag 3 maart 2023.
Je kan het dossier ook raadplegen in de Stadswinkel, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde tijdens de openingsuren.

We houden tijdens dit openbaar onderzoek een infomoment op dinsdag 31 januari 2023 om 20 u. in de polyvalente zaal van ldc Zonnebloem, Breestraat 109. Inschrijven vooraf is verplicht en kan door ten laatste op 29 januari 2023 een mail te sturen naar stedenbouw@dendermonde.be.

Eventuele bezwaren of opmerkingen kan je uiterlijk op 3 maart 2023 schriftelijk indienen bij de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde, digitaal via gecoro@dendermonde.be of tegen ontvangstbewijs in de Stadswinkel.

Voor dit plan vond al eerder een publieke raadpleging plaats, van 6 september 2021 tot en met 4 november 2021. In vergelijking met deze inspraakronde zijn twee deelplannen geschrapt. Het deelplan Hoeksken in Lutterzele is niet meer ontwikkelbaar voor wonen volgens de nieuwe woonvisie die de stad intussen opmaakt. Voor het deelplan De Pus in Oudegem vroeg de provincie Oost-Vlaanderen compensatie door ergens anders woongebied te schrappen. De stad besliste daarop om voor dit deelplan een apart traject te volgen.

Onderaan deze pagina vind je ook nog:

  • De startnota die ter inzage lag tijdens de raadpleging van 6 september 2021 tot en met 4 november 2021, samen met het verslag van de twee participatiemomenten op 5 en 26 oktober 2021.
  • De scopingnota. In de scopingnota wordt toegelicht hoe we met alle opmerkingen uit de publieke raadpleging omgingen en met welke visie we het voorontwerp van het RUP opmaakten.
  • De procesnota die up-to-date is gebracht.

Opgepast: de downloads zijn grote bestanden. Als het niet lukt om een document te openen in je browser, is het misschien nodig om het eerst te downloaden op je harde schijf.