naar top
Gemeente Dendermonde

Belasting nachtwinkels, shishabars en private bureaus voor telecommunicatie

Nachtwinkel:

 • Ingeschreven in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen), uitsluitend onder de rubriek ‘verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen’.
 • Geen andere handelsactiviteit dan die hierboven bedoeld.
 • Maximale netto verkoopsoppervlakte van 150 m².
 • Duidelijke en permanente vermelding ‘Nachtwinkel.’

Shishabar:

 • Publiek toegankelijke inrichting, onder meer bestemd om waterpijp te roken, ook al
  is dit sporadisch.
 • Enkel mogelijk in een handelszaak die uitsluitend als drankgelegenheid wordt uitgebaat.

Privaat bureau voor telecommunicatie: 

 • Iedere vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten, toegankelijk voor het publiek. 

Openings- en sluitingsuren nachtwinkel:  In afwijking van artikel 6, c) van de wet van 10 november 2006 betreffende de openings- en sluitingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, heeft de consument geen toegang tot nachtwinkels voor 18 u. en na 6 u.

Hoe aanvragen?

Je ontvangt een aangifteformulier van de stad Als je geen aangifteformulier ontvangt, moet je spontaan de noodzakelijke gegevens voor aanslag aangeven bij de stad en dit uiterlijk op 30 september van het aanslagjaar. Je kan de aangifte online of via de post doen.

1. Online

Ontvangen aangifte indienen

Spontaan aangifte doen

OPGELET: dit programma werkt niet via Internet Explorer. Gebruik bij voorkeur een andere browser (Google Chrome, Edge ...).

2. Via post

 • Vraag een papieren aangifteformulier aan via belastingen@dendermonde.be
 • Vul het aangifteformulier in, onderteken het en stuur het formulier voor de datum die erin vermeld is naar 'Stad Dendermonde, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'.
 • Vereenvoudigde aangifte: je moet de aangifte niet terugsturen als de belastbare grondslag ongewijzigd is t.o.v. het jaar daarvoor. Dit is mogelijk vanaf het tweede aanslagjaar. De belasting wordt dan berekend op basis van de aangifte van het jaar daarvoor.

Prijs?

 • Opening nieuwe nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie of shishabar: 5 000 EUR.
 • Jaarlijkse belasting nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie of shishabar: 1 000 EUR per uitbating.

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

 • Waterpijp