naar top
Gemeente Dendermonde

Denk je mee(r)?

In september 2022 vonden verschillende overleg- en participatiemomenten plaats. We kregen inzicht in de wensen en noden van sportclubs, omwonenden, het bredere publiek en andere betrokkenen.

Hiermee werd de eerste fase (verzamelen van ideeën van sportverenigingen, buurtbewoners en andere) van het project afgerond.

Op basis hiervan zijn 5 ambities voor het sport- en landschapspark vastgelegd:

  • een (be)leefbaar sport-, recreatie- en landschapspark voor iedereen
  • een klimaatbestendig sport-, recreatie en landschapspark
  • een goede integratie van sport en recreatie in het openruimtelandschap
  • zuinig ruimtegebruik waarbij gestreefd wordt naar meervoudig gebruik van sport- en recreatieve infrastructuur
  • goede bereikbaarheid via een uitgebouwd tragewegennetwerk én efficiënte mobiliteit

Het ontwerpteam BUUR part of Sweco start nu met fase 2, de opmaak van verschillende scenario’ s voor het gebied. Ook deze fase willen we participatief aanpakken. De belanghebbenden die in de 1ste fase werden bevraagd zullen opnieuw uitgenodigd worden voor een ‘werkatelier’. Voor het brede publiek zal een ‘scenario-expo’ plaatsvinden. Meer informatie over datum en uur van deze participatiemomenten volgt.

We danken de talrijke deelnemers voor hun suggesties tijdens de participatiemomenten in fase 1. We hopen jullie ook te mogen verwelkomen in de volgende fase.

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.