naar top
Gemeente Dendermonde

Verzekeringen

De dienst financiën - verzekeringen beheert de verzekeringspolissen van het lokaal bestuur. Ze registreert en volgt de ongevallen- en schadedossiers op.

Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de goede staat van zijn wegen en patrimonium. Personen die schade hebben opgelopen door gebreken hieraan en die vermoeden dat het lokaal bestuur hiervoor aansprakelijk is, kunnen hiervan schriftelijk aangifte doen bij het college van burgemeester en schepenen. De dienst financiën - verzekeringen zal de aangifte doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij, die beslist over de aanvaarding ervan.

Contact

Dienst financiën - verzekeringen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 71
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.