Belasting op masten en pylonen

De aanwezigheid van masten en pylonen wordt door de visuele impact als landschapsverstorend ervaren. Voor masten en pylonen met een hoogte van minstens 15 meter moet u een belasting betalen.

Tarieven?

U betaalt 2.500 euro per mast en/of pyloon met hoogte van minstens 15 meter. Dit tarief geldt vanaf 1/1/2020.

Voor constructies die windenergie of andere groene stroom produceren of constructies voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten moet geen belasting worden betaald.

Hoe?

De belasting wordt ingevorderd via kohier en moet betaald worden twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.