naar top
Gemeente Dendermonde

Herinrichting De Bruynlaan en kruispunt Noordlaan/Veerstraat klaar

Het kruispunt De Bruynlaan/Noordlaan/Veerstraat was een van de zwarte punten op het vlak van verkeersveiligheid in onze stad. Omdat de Noordlaan een gewestweg is, heeft beheerder AWV - Agentschap Wegen en Verkeer dit kruispunt aangepakt om het veiliger te maken voor alle weggebruikers.

De stad dankt het Agentschap Wegen en Verkeer voor de geleverde inspanningen. Ook aan de bewoners van de Noordlaan en zijstraten alsook aan de weggebruikers is een woord van dank op zijn plaats, voor hun geduld en begrip tijdens de werken.

Kruispunt De Bruynlaan/ Noordlaan/ Veerstraat

In 2020 stelde het schepencollege zeven acties vast voor het stadsproject Epicentrum met o.a. de herinrichting van De Bruynlaan en de kruispunten met de Noordlaan.

Het kruispunt De Bruynlaan/Noordlaan/Veerstraat is een van de zwarte punten op het vlak van verkeersveiligheid van onze stad en moet dus aangepakt worden. Een veilig kruispunt voor fietsers en voetgangers heeft ook belang bij de grote werken voor de herinrichting van het kruispunt Mechelse Poort. 

Plan van de Mechelse Poort

*1 (zie plan) De aansluiting van De Bruynlaan op de Noordlaan is verlegd (naar de huizenrij). Dit nieuwe kruispunt laat enkel verkeer rechts-in, rechts-uit toe.

Verkeer komende uit De Bruynlaan dat richting kruispunt Mechelse Poort wil rijden, zal moeten keren op de Noordlaan aan de afslag voor de tijdelijke locatie van de Brandweer. Er is geen afslagstrook meer voorzien naar De Bruynlaan voor verkeer komende van Appels.

De Bruynlaan is een straat met tweerichtingsverkeer, een parkeerstrook aan de zijde van de woningen, aan beide zijden voetpaden en een groenstrook aan de straatzijde van de nieuwe appartementen.

*2 (zie plan) Het kruispunt De Bruynlaan/Noordlaan/Veerstraat is uitgebouwd tot een volwaardige, veilige fiets- en voetgangersverbinding tussen de Scheldedijk en het stadscentrum via de Veerstraat. Hier is voor auto’s geen toegang meer mogelijk naar De Bruynlaan. Enkel fietsers en voetgangers kunnen er nog door.

Het zebrapad over de Noordlaan werd verplaatst (naar de andere zijde van de Veerstraat) zodat uitrijden met de auto uit de Veerstraat vlotter zal gaan. In het kader van integrale toegankelijkheid zullen de aansluitingen van het zebrapad op het voetpad nog aangepast worden.

Extra verlichting moet ervoor zorgen dat de overstekende voetgangers en fietsers zichtbaarder zijn voor het wegverkeer. De Veerstraat heeft het statuut van fietsstraat gekregen, zodat de fietsers zich dan centraal op de rijweg kunnen opstellen om de Noordlaan over te steken.

Auto’s die uit de Veerstraat richting Appels willen, volgen eerst rechts mee op de Noordlaan om direct linksaf te slaan. De middenberm werd daar verbreed om een vlotte draaibeweging mogelijk te maken.

De bushalte is op ongeveer dezelfde plaats behouden. Door verlegging van het zebrapad kunnen busreizigers vlotter de overzijde van de Noordlaan bereiken. De bushalte is wel op de rijweg gelegd, met een toegankelijk perron. De doorstroming voor de bus op de Noordlaan wordt zo een verbetering. 

*3 (zie plan) De toegang tot de parking De Bruynkaai is vanaf nu enkel nog mogelijk via de Noordlaan, aan de overzijde van de Kasteelstraat.

De tijdelijke toegang via De Bruynlaan wordt afgesloten. Op termijn zal er tussen de nieuwe appartementsgebouwen en de Scheldedijk een groenstrook aangelegd worden.

De toegang tot de Kasteelstraat blijft behouden, met eenrichtingsverkeer voor auto’s. Ook de Kasteelstraat is een fietsstraat. Samen met de Veerstraat, Franz Courtensstraat, Justitieplein, Kerkstraat en de hele omgeving aan de scholen in de binnenstad, kennen we hier een grote fietszone. De snelheid is er beperkt tot 30 km/u. en fietsers inhalen is niet toegestaan. De stad stelt zo de veiligheid van de vele fietsende scholieren voorop.

Tevreden met het resultaat

Het lokaal bestuur is heel tevreden met de infrastructuurwijzigingen die AWV liet uitvoeren. Het kruispunt is veiliger, vooral voor voetgangers en fietsers. Samen met de recente vernieuwing van het wegdek op Mechelsesteenweg, vormt deze heringerichte Noordlaan een vlotter traject voor gemobiliseerd verkeer.

Project Epicentrum

Bekijk ook de andere acties in het stadsproject Epicentrum.

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 00
Fax
052 25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.