Mindermobielencentrale

Vrijwillige automobilisten verzorgen het transport. De mindermobielencentrale is 7 dagen op 7 beschikbaar op voorwaarde dat er een vrijwilliger beschikbaar is. De mindermobielencentra rijdt ook buiten Dendermonde. 

Voor wie?

 • U bent inwoner van Dendermonde.
 • U heeft een doktersattest dat de verplaatsingsmoeilijkheden bevestigt en bent niet in staat het openbaar vervoer te gebruiken (wegens fysieke onmogelijkheid of te verre afstand van de opstapplaats). 
 • U heeft een netto-inkomen dat niet hoger ligt dan 2 maal het leefloon, tenzij een sociaal verslag een uitzondering verantwoordt. 
 • Rolstoelgebruikers verwijzen we door naar de liftbus, tenzij u meer dan 15 km buiten het grondgebied van Dendermonde moet zijn. 

Voorwaarden?

 • Lid zijn van de mindermobielencentrale.
 • De vrijwilliger staat enkel in voor het vervoer en kan niet verplicht worden andere taken te doen (bv. boodschappen doen, tassen dragen ...). Indien nodig, moet u zelf zorgen voor begeleiding. Dit moet u vooraf afspreken. 
 • Ziekenvervoer bij ernstige gezondheidsproblemen wordt niet toegestaan, gebruik in dit geval gespecialiseerd vervoer.
 • U staat klaar op het afgesproken tijdstip.

Hoe aanvragen?

Ritten kunt u minimum 2 werkdagen en maximum 6 weken op voorhand aanvragen via de vervoerscentrale.

Annuleren? 

 • Een aangevraagde rit moet minstens 1 dag op voorhand geannuleerd worden.
 • Als u op dezelfde dag annuleert, wordt een annuleringsvergoeding van 2 EUR aangerekend (tenzij u een bewijs van overmacht kan voorleggen).
 • Heeft u uw aangevraagde rit niet geannuleerd en staat de chauffeur al aan uw deur?
  Dan moet u de kilometervergoeding rechtstreeks aan de chauffeur betalen.

Prijs?

 • Lidgeld: Voor de periode van 1 januari tot en met 31 december betaalt u jaarlijks 10 EUR per persoon of 15 EUR per koppel. Als u aansluit na 30 juni betaalt u voor de rest van het jaar 5 EUR per persoon of 7,50 EUR per koppel.
 • U betaalt 0,30 EUR/km, gerekend vanaf vertrek aan de woning van de vrijwilliger en terug. Als de vrijwilliger tussen de heen- en terugrit naar huis gaat, worden ook deze kilometers aangerekend. 
 • Na elke rit betaalt u aan de chauffeur en ontvangt hij/zij een afrekenblad met het aantal kilometer. 

Bereikbaarheid vervoerscentrale?

 • Telefonisch via 052-37 85 17: van  maandag tot en met donderdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur, op vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 15 uur. 
 • Ter plaatse: op woensdag van 9 tot 12 uur. 

Contact

Mindermobielencentrale