naar top
Gemeente Dendermonde

Minder Mobielen Centrale

Vrijwillige automobilisten verzorgen het transport. De Minder Mobielen Centrale is 7 dagen op 7 beschikbaar op voorwaarde dat er een vrijwilliger beschikbaar is. De Minder Mobielen Centrale rijdt ook buiten Dendermonde. 

Voor wie?

 • Je bent inwoner van Dendermonde.
 • Je hebt een doktersattest dat de verplaatsingsmoeilijkheden bevestigt en bent niet in staat het openbaar vervoer te gebruiken (wegens fysieke onmogelijkheid of te verre afstand van de opstapplaats). 
 • Je hebt een netto-inkomen dat niet hoger ligt dan 2 maal het leefloon, tenzij een sociaal verslag een uitzondering verantwoordt. 
 • Rolstoelgebruikers verwijzen we door naar de liftbus, tenzij je meer dan 15 km buiten het grondgebied van Dendermonde moet zijn. 

Voorwaarden?

 • Lid zijn van de Minder Mobielen Centrale.
 • De vrijwilliger staat enkel in voor het vervoer en kan niet verplicht worden andere taken te doen (bv. boodschappen doen, tassen dragen ...). Indien nodig, moet je zelf zorgen voor begeleiding. Dit moet je vooraf afspreken. 
 • Ziekenvervoer bij ernstige gezondheidsproblemen wordt niet toegestaan, gebruik in dit geval gespecialiseerd vervoer.
 • Je staat klaar op het afgesproken tijdstip.

Hoe aanvragen?

Ritten kun je minimum 2 werkdagen en maximum 6 weken op voorhand aanvragen via de vervoerscentrale.

Annuleren? 

 • Als je een rit annuleert, moet je een vergoeding betalen van 5 euro (tenzij je een bewijs van overmacht kan overleggen). 
 • Als de vrijwilliger zich al tot bij jou verplaatst heeft of aan de deur staat, moet je de door de vrijwilliger gereden kilometers ook betalen aan de vrijwilliger.

Prijs?

 • Lidgeld: Voor de periode van 1 januari tot en met 31 december betaal je jaarlijks 12 EUR per persoon of 18 EUR per koppel. Als je aansluit na 30 juni betaal je voor de rest van het jaar 6 EUR per persoon of 9 EUR per koppel.
 • Je betaalt 0,41 EUR/km, gerekend vanaf vertrek aan de woning van de vrijwilliger en terug, met een minimumprijs 2,50 EUR. Als de vrijwilliger tussen de heen- en terugrit naar huis gaat, worden ook deze kilometers aangerekend. 
 • Na elke rit betaal je aan de chauffeur en ontvangt hij/zij een afrekenblad met het aantal kilometer. 

Bereikbaarheid vervoerscentrale?

 • Telefonisch via 052-37 85 17: van  maandag tot en met donderdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur, op vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 15 uur. 
 • Ter plaatse: op woensdag van 9 tot 12 uur. 

Contact

Minder Mobielen Centrale

 • vervoer auto