naar top
Gemeente Dendermonde

Basis- en publiekssubsidie sociaal-culturele verenigingen

Indien je vereniging erkend is als sociaal-culturele verenigingen door het lokaal bestuur Dendermonde, kan je voor de jaarlijkse werking een basissubsidie ontvangen. Dit doe je door luik 1 in het onderstaande formulier in te vullen en te ondertekenen.

Als jouw vereniging het komende werkjaar bijzondere publieksactiviteiten organiseert, kan je daarnaast voor elke activiteit een extra subsidie aanvragen. Dit doe je door luik 2 in het onderstaande formulier in te vullen.

Volgende categorieën van publieksactiviteiten (met uitzondering van repetities, privéfeesten en opluistering huwelijken en uitvaarten) komen in aanmerking voor een subsidie:

  • Concerten
  • Choreografieën
  • Publiek toegankelijke beurzen
  • Theatervoorstellingen
  • Eigen publicaties (met uitzondering van ledentijdschrift)
  • Lezingen, voordrachten, vormingen
  • Cultuurreizen (open voor iedereen)
  • Demonstraties
  • Tentoonstellingen

Voorwaarden?

De voorwaarden waaraan het aanvraagdossier moet voldoen, zijn vastgelegd in een subsidiereglement (zie Downloads).

Hoe aanvragen?

1. Via e-mail
Download het aanvraagformulier en sla het op jouw pc op (zie Downloads). Mail het ingevulde formulier met de gevraagde documenten naar cultuurloket@dendermonde.be. Jouw aanvraag moet gebeuren voor 15 november en heeft betrekking op het komende werkjaar.

2. Via post
Download het aanvraagformulier (zie Downloads). Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde documenten op met de post naar 'Stadsbestuur Dendermonde, Cultuurloket, Kerkstraat 111, 9200 Dendermonde’. Jouw aanvraag moet gebeuren voor 15 november en heeft betrekking op het komende werkjaar.

Afhandeling?

De ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld door het cultuurloket en nadien door de kerngroep van het Forum Cultuur. Dit gebeurt op het eerstvolgende overleg na de uiterste indiendatum. De beide adviezen worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen dat de eindbeslissing neemt.

De vereniging wordt binnen de vijftien werkdagen na de beslissing officieel op de hoogte gesteld door het cultuurloket.

Contact