Kazerne

Langs de Noordlaan ligt het imposante historische kazernegebouw, waar onder meer het Ros Beiaard staat. Het gebouw is op dit moment eigendom van de Regie der Gebouwen (federale overheid) en is zowel door de omvang als door het bouwtechnisch uitzicht uniek. Momenteel is de Kazerne slechts zeer beperkt in gebruik, waardoor deze ook sterk onderhevig is aan verval. De terreinen errond zijn ingericht als parking. 

Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die mogelijk zijn op deze site, heeft het stadsbestuur een ontwerpend onderzoek uitgevoerd. De belangrijkste vraag is welke functies mogelijk zijn in en rond het kazernegebouw. Daarbij is er aandacht voor de ruimtelijke invulling en de financiële haalbaarheid van de verschillende voorstellen.

De stad is samen met Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) in onderhandeling met de Regie der Gebouwen om site te verwerven.

Ontwerpend onderzoek

Ontwerpend onderzoek is een methodiek waarbij we verschillende mogelijke ontwikkelingen tegenover elkaar afwegen. Eerst worden een aantal fictieve, maar weloverwogen ontwikkelingsscenario’s bedacht. Vervolgens worden de inpasbaarheid in de omgeving, mobiliteitseffecten, economische haalbaarheid … van de scenario’s onderzocht.

De resultaten van dit ‘wat als’-onderzoek worden tegenover elkaar afgewogen. Dit maakt het mogelijk een verantwoorde keuze te maken voor de daadwerkelijke ontwikkeling.

Communicatie en inspraak

In juni 2015 organiseerde het stadsbestuur een infoavond en gesprekstafels met omwonenden en geïnteresseerde burgers. De ontwerpers schotelden aan de aanwezigen een aantal vragen voor die voer waren voor discussie en ging aan de slag met de geleverde input.

Het studiebureau onderzocht de mogelijke effecten van de verschillende scenario’s. Tijdens het stadsdebat op 21 juni 2016 werd de meest recente stand van zaken voorgesteld. Iedereen kon zich uitspreken over zowel de positieve als de negatieve punten en mee discussiëren aan de debattafel. De presentatie hiervan kan je onderaan deze pagina terugvinden.

Eindrapport

In het eindrapport worden randvoorwaarden vastgelegd voor een kwalitatieve invulling van de site en het gebouw. Voor het opstellen van die randvoorwaarden werd rekening gehouden met de input van het stadsdebat. Je kan de resultaten nalezen in het eindrapport onderaan deze pagina.

Verwerven Kazerne

De stad sluit in een samenwerking met Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) een optieovereenkomst af met de Regie der Gebouwen om binnen de twee jaar de Kazerne gratis te verwerven. De gemeenteraad keurde de overeenkomst goed op 14 januari 2019. De Regie der Gebouwen vraagt vervolgens akkoord aan de Inspecteur van Financiën en de bevoegde minister voor er kan getekend worden. Op dat moment krijgen we twee jaar de tijd om een aantal bijkomende technische onderzoeken te voeren naar stabiliteit van het gebouw en verder te bekijken hoe we private partners kunnen betrekken bij de realisatie. Op elk moment binnen die twee jaar kunnen we de optie lichten om het gebouw kosteloos te verwerven.

In eerste instantie zullen belangrijke instandhoudingswerken verdere aftakeling voorkomen en krijgt het gebouw de tijd om uit te drogen. Tegelijk wordt in samenwerking met andere partners een dossier opgestart om dit gebouw en de hele site een nieuwe bestemming te kunnen geven.

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

  • Kazerne ontwikkelingsscenario 1
  • Kazerne ontwikkelingsscenario 2