De Dender Loopt

De Dender Loopt is de overkoepelende naam voor een aantal projecten die moeten zorgen voor de heropwaardering van het traject langs de Oude Dender in de binnenstad. Het is een gezamenlijk initiatief van het stadsbestuur en het toenmalig Waterwegen en Zeekanaal (nu: De Vlaamse Waterweg), dat van start ging in 2004. 

De Dender wordt een blauwe ader met uitnodigende oevers en wandelpaden. Vanaf het begin van de Tragel tot aan de Noordlaan en de De Bruynkaai worden gedurende meerdere jaren projecten uitgevoerd.

Realisaties

De renovatie van het oud Sas - met de heraanleg van de omgeving van de saskom - en de vernieuwing van zowel de Vlasmarktbrug als de Bogaerdbrug zijn intussen gerealiseerd. Deze projecten vormen een meerwaarde voor de stad en geven een impuls aan private bouwinitiatieven.

Op stapel

Voor het herinrichten van de wandelpaden langs de oevers, inclusief de heraanleg van het pleintje aan het Administratief Centrum, is een studie aan de gang. Nabij de oude saskom is een mooi uitzichtpunt voorzien (Belvédère). Voor de herinrichting van de De Bruynkaai voert de stad een ontwerpend onderzoek.

Door het voorzien van een sluis ter hoogte van het begin van de Tragel wordt de Dender opnieuw bevaarbaar in de binnenstad. Het project voorziet nog de aanleg van een steiger en een jachthaven tussen de Vlasmarktbrug en het Sas.

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.