Beroepskaart

Sommige vreemdelingen die als zelfstandige willen werken, hebben een beroepskaart nodig. Het kan gaan om een vast handelsadres of om ambulante handel. 

Voor meer info, de aanvraag én afgifte van de beroepskaart kunt u terecht bij de ondernemingsloketten.

Meer info op FOD Economie, toegang tot het beroep (beroepskaart) en op www.vlaanderen.be.
Info over vrijstelling van een beroepskaart vindt u in de wettekst.