naar top
Gemeente Dendermonde

Wat zijn belastingen?

Een belasting is een gevorderde, gedwongen en eenzijdige geldelijke prestatie van personen of instellingen, die vastligt in algemene officiële regels en binnen een bepaalde periode aan het lokaal bestuur moet worden betaald.

Een retributie wordt ook wel een tarief genoemd. Een retributie is een vergoeding van een dienst die door de stad werd verstrekt. Het bedrag ervan staat rechtstreeks in verband met de verleende prestatie.

De opbrengst van de belastingen en retributies wordt gebruikt om een deel van de algemene uitgaven van het lokaal bestuur te financieren, bv. personeelskosten, onderhoud infrastructuur, administratieve en technische dienstverlening ...

Zowel belastingen als retributies worden vastgesteld door de gemeenteraad. Als lokale overheid heft het lokaal bestuur bepaalde belastingen en retributies.

Naar een overzicht van belastingen en retributies

Het lokaal bestuur is niet bevoegd voor personenbelasting. Neem hiervoor contact op met de FOD Financiën, bel 0257-257 57.

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

  • Geld