naar top
Gemeente Dendermonde

Stedelijke renovatiepremie

OPGELET! De stedelijke renovatiepremie is hervormd. Aanvragen volgens onderstaande voorwaarden zijn nog mogelijk tot en met 31 december 2023, zolang deze volledig en ontvankelijk zijn.

Meer info: https://www.dendermonde.be/hervorming-stedelijke-renovatiepremie 

Wanneer je jouw woning renoveert en je verbeterings-, aanpassings-, of inbraakpreventiewerken uitvoert, kan je onder bepaalde voorwaarden een premie aanvragen bij stad Dendermonde. 

Verbeteringswerken

 

Minimale kostprijs

Vast premiebedrag

Dakwerken
Herstel of vernieuwing van een of meer dakonderdelen van het hoofdgebouw of de aanbouw van een woning (draagstructuur, dakbedekking, goten, randaansluitingen ...)

1 500 euro

200 euro

Buitenschrijnwerk
Vervanging van de raamkaders met plaatsing van een hoogrendementsbeglazing (minimale U-waarde 1,1 W/m2K). De U-waarde moet op de factuur vermeld staan. 

1 500 euro

200 euro

Dakisolatie
Plaatsing van dakisolatie. Een winddicht onderdak moet al aanwezig zijn. De R-waarde minstens gelijk zijn aan 3,5 m²K/W (overeenkomstig 12 cm minerale wol, de premie neemt gradueel toe naarmate voldaan wordt aan een hogere R-waarde, zie tabel)

1 500 euro

R = 3,5 = 200 euro
R = 4 = 250 euro
R = 4,5 = 300 euro

Muur- of vloerisolatie

1 500 euro

200 euro

Sanitaire installatie
Na de werken moet er een lig-, zit- of stortbad, een lavabo en een WC geïnstalleerd zijn.

1 000 euro

250 euro

Elektrische installatie
Een veilige elektrische installatie, met uitzondering van de verbruikstoestellen. Een keuringsattest van een erkende controle-instantie is vereist.

1 000 euro

250 euro

Behandeling stijgvocht
Behandeling van optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren - Onderkapping en plaatsing van een waterkerende laag - Injectie van waterdichtende middelen

1 000 euro

300 euro

Voorkomen van een CO-vergiftiging
Bouw, herstel of aanpassing van een rookafvoerkanaal

1 000 euro

250 euro

Aanpassingswerken

Voor de aanpassingspremie moet je de woning aanpassen aan de lichamelijke gesteldheid van een bejaarde bewoner of een bewoner met een beperking van minstens 66 %.

Het premiebedrag voor de uitvoering van aanpassingswerken wordt bepaald op 50 % van het bedrag van de voorgelegde facturen, btw inbegrepen, afgerond naar het lagere tiental, met een maximum premiebedrag van 1 000 euro.

Inbraakpreventiewerken

Wanneer je maatregelen treft die bijdragen tot de beveiliging van de gehele woning en het risico op inbraak verkleinen, kan je een inbraakpreventiepremie aanvragen. Een preventieve controle door de preventieadviseur van de lokale politie is verplicht. In eerste instantie wordt ter plaatse een beveiligingsadvies op maat van de woning opgemaakt. Na het uitvoeren van de werken wordt er nagegaan of de beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en of het inbraakwerend effect betrekking heeft op de hele woning.

De inbraakpreventiepremie bedraagt 125 euro wanneer werken uitgevoerd worden met een minimale kostprijs van 500 euro.

Voorwaarden?

  • Het netto belastbaar inkomen van het gezin 3 jaar voor de aanvraag mag niet hoger zijn dan 55 819,50 euro, per persoon ten laste verhoogd met 1 000 euro.
  • De woning is minstens 20 jaar oud.
  • Het niet-geïndexeerde KI van de woning is lager dan 1 200 euro. 
  • Facturen zijn niet ouder dan 1 jaar. 
  • Eigenaar-verhuurders verbinden zich ertoe aan de woning een woonbestemming te geven voor minstens 9 jaar. 

Hoe aanvragen?

1. Via e-mail
Download het aanvraagformulier, vul het in en stuur het via mail naar: woonwinkel@dendermonde.be.

2. Via post
Download het aanvraagformulier, vul het in en stuur het met de post naar 'stad Dendermonde, Woonwinkel, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'. 

3. In de Woonwinkel
Je kan langskomen in de Woonwinkel na afspraak. Je kan een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak over de renovatiepremie

Contact

Woonwinkel

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 20
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

  • dakwerken