naar top
Gemeente Dendermonde

Woonaksent

Het Sociaal Verhuurkantoor Woonaksent stelt betaalbare, kwalitatieve woningen van de private huurmarkt ter beschikking aan mensen die het door omstandigheden moeilijk hebben om een goede woonst te vinden.

Ben je eigenaar en wil je jouw woning of appartement aan Woonaksent verhuren? Neem contact op met Woonaksent! 

 • Een stipte huurprijsbetaling is gegarandeerd.
 • Risico's als leegstand en wanbetaling zijn niet meer voor de eigenaar.
 • Het onderhoud van de woning wordt nauwgezet opgevolgd door regelmatige controles. Kleine herstellingswerken worden door het Woonpunt uitgevoerd. 
 • SVK Woonaksent neemt het dagelijks beheer van de verhuur op: nieuwe huurders zoeken, huurcontracten en plaatsbeschrijvingen opstellen ...
 • Bij woningen in minder goede staat kan er een renovatiehuurcontract afgesloten worden. 

Voor wie?

Ben je als huurder op zoek naar een degelijke en betaalbare woning? Maak een afspraak of kom langs tijdens de zitdag in de Woonwinkel! 

Zitdag: elke donderdag van 9 tot 11 u., Woonwinkel, Administratief Centrum, Franz Courtensstraat 11, 052-46 81 45, woonwinkel@dendermonde.be.

Kandidaat-huurder

Je kan je laten inschrijven op de wachtlijst van Woonaksent. De huurwoningen worden toegewezen afhankelijk van de nood tot herhuisvesting, je gezinssituatie en je besteedbaar inkomen. We regelen samen met jou alle praktische zaken die bij de huur van een woning komen kijken. Kandidaat-huurders krijgen huurbegeleiding: ze worden in hun thuissituatie ondersteund, opgevolgd op vlak van zelfstandigheid. Indien nodig worden andere diensten ingeschakeld (gezinszorg, poets ...). 

Voorwaarden?

 • Meerderjarig zijn. 
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister (niet in het wachtregister).
 • Geen eigen woning of bouwgrond in volle eigendom bezitten op het moment van de inschrijving. 
 • Een inkomen hebben dat onder een bepaalde inkomensgrens valt (afhankelijk van jouw gezinssituatie). 

Voordelen? 

 • Je huurprijs is betaalbaar.
 • Je hebt woonzekerheid in afwachting van een toewijzing van een sociale woning. 

Wat meebrengen?

Breng bij je inschrijving zeker de volgende documenten mee:

 • Je aanslagbiljet van personenbelasting van 3 jaar voor de inschrijving (voor 2022 is dit het inkomen van 2019 met aanslagjaar 2020). 
 • Recente inkomensattesten van 6 maanden terug (loonbrieven, verklaring van vakbond of mutualiteiten, verklaring van het OCMW, rekeninguittreksels, ...) 
 • Getuigschrift Nederlandstalige opleiding (lager, secundair, hoger, volwassenenonderwijs, centrum basiseducatie, verklaring huis van Nederlands, ...).
 • Bewijs van inburgering (enkel voor niet EU-onderdanen of Belgen niet in België geboren).

Volgende documenten zijn niet verplicht, maar kunnen wel een hulp zijn bij jouw inschrijving:

 • Een bewijs van jouw huisvestingsnood (kopij huurcontract, opzegbrief, vonnis rechter bij uithuiszetting, onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring, ...).
 • Ingeval van schuldbemiddeling of budgetbeheer/begeleiding: een kopij van het gerechtelijke of minnelijke aanzuiveringsplan of een verklaring van de budgetbeheerder / budgetbegeleider / advocaat.
 • Ingeval er onderhoudsgeld betaald wordt aan kinderen of ex-partners: vonnis rechtbank, notariële akte of rekeninguittreksel. 
 • Inschrijvingsbewijs bij huisvestingsmaatschappij. 

Contact

Woonaksent

Adres
Onze-Lieve-Vrouwkerkplein 309200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-46 61 92
E-mail
Website
www.woonaksent.be
 • huis sleutel