naar top
Gemeente Dendermonde

Woonaksent

Het Sociaal Verhuurkantoor Woonaksent stelt betaalbare, kwalitatieve woningen van de private huurmarkt ter beschikking aan mensen die het door omstandigheden moeilijk hebben om een goede woonst te vinden.

Bent u eigenaar en wilt u uw woning of appartement aan Woonaksent verhuren? Neem contact op met Woonaksent! 

 • Een stipte huurprijsbetaling is gegarandeerd.
 • Risico's als leegstand en wanbetaling zijn niet meer voor de eigenaar.
 • Het onderhoud van de woning wordt nauwgezet opgevolgd door regelmatige controles. Kleine herstellingswerken worden door het Woonpunt uitgevoerd. 
 • SVK Woonaksent neemt het dagelijks beheer van de verhuur op: nieuwe huurders zoeken, huurcontracten en plaatsbeschrijvingen opstellen ...
 • Bij woningen in minder goede staat kan er een renovatiehuurcontract afgesloten worden. 

Voor wie?

Bent u als huurder op zoek naar een degelijke en betaalbare woning? Maak een afspraak of kom langs tijdens de zitdag in de Woonwinkel! 

Zitdag: elke donderdag van 9 tot 11 u., Woonwinkel, Administratief Centrum, Franz Courtensstraat 11, 052-46 81 45, woonwinkel@dendermonde.be.
De deuren van de Stadswinkel zijn gesloten, je belt aan en vermeldt dat je voor de Woonwinkel komt. Zo kan je zonder afspraak bij ons terecht. 

Kandidaat-huurder

U kunt zich laten inschrijven op de wachtlijst van Woonaksent. De huurwoningen worden toegewezen afhankelijk van de nood tot herhuisvesting, uw gezinssituatie en uw besteedbaar inkomen. We regelen samen met u alle praktische zaken die bij de huur van een woning komen kijken. Kandidaat-huurders krijgen huurbegeleiding: ze worden in hun thuissituatie ondersteund, opgevolgd op vlak van zelfstandigheid. Indien nodig worden andere diensten ingeschakeld (gezinszorg, poets ...). 

Voorwaarden?

 • Geen eigen woning bezitten. 
 • Een inkomen hebben dat onder een bepaalde inkomensgrens valt (afhankelijk van uw gezinssituatie). 

Voordelen? 

 • Uw huurprijs is betaalbaar.
 • U hebt woonzekerheid in afwachting van een toewijzing van een sociale woning. 

Wat meebrengen?

 • Uw aanslagbiljet van personenbelasting van 3 jaar voor de inschrijving (voor 2020 is dit het inkomen van 2017 met aanslagjaar 2018) 
 • Een bewijs van uw inkomen van 6 maanden voor de inschrijving
 • Een bewijs van uw huisvestingsnood (huurcontract ...)
 • Indien u dit hebt: een bewijs van inburgering (bv. een schoolrapport in het Nederlands)
 • Als u een scheiding start: een bewijs van de start van de scheiding

Contact

Woonaksent

Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-37 85 73
E-mail
Website
www.woonaksent.be