Oversteek sas (sluis en stuw) Mespelare/Denderbelle

Het project 'Stuwen op de Dender' moet de rivier in toom houden

De NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) plant een totale vernieuwing van het sas te Denderbelle-Mespelare met het oog op:

  • betere beheersing wateroverlast
  • vlottere doorvaart van grotere schepen (herkalibrering van de Dender)
  • slechte toestand van het sluizencomplex.

Meer info over dit project: www.dender.be.

Update 6/4/2016: Een publieke oversteek voor fietsers en voetgangers in Mespelare/Denderbelle?

W&Z is bereid om een publieke verbinding voor fietsers en voetgangers te voorzien, maar stelt twee voorwaarden:

  • geen oversteek van de sluis zelf, dus ofwel een nieuwe verbindingsbrug meer dan 100 meter verderop ofwel een connectie op langere termijn met het fietspad van de geplande N41-brug (ongeveer 450 meter verder)
  • financiering (geschat op ongeveer 1,5 miljoen euro) door de betrokken gemeenten Lebbeke en Dendermonde, eventueel na subsidiëring door bv. provincie Oost-Vlaanderen.

Met deze voorwaarden kunnen de gemeenteraden van Dendermonde en Lebbeke niet akkoord gaan. Immers:

  • Het beheer van de waterlopen en de oeververbindingen (veerdiensten, bruggen of sluisovergangen) is een bevoegdheid van het Vlaams gewest. Het is dan ook aan de Vlaamse overheid om dit probleem op te lossen én te financieren. Het is ongehoord indien het Vlaams gewest dit dossier zou afschuiven op de lokale besturen. (Diezelfde redenering gold ook enkele jaren geleden toen het Vlaams gewest en W&Z voorstelden dat de uitbating van de Scheldeveren zouden moeten gefinancierd worden door de betreffende gemeenten en/of zelfs door de gebruikers. Na terecht protest werd dit voorstel ingetrokken.)
  • Deze sluisoversteek voor voetgangers en fietsers bestaat reeds vele tientallen jaren (van bij de aanleg) en wordt vaak gebruikt door recreanten en door functionele fietsers. Het is immers een belangrijke verbinding op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (netwerk dat geselecteerd is voor woon-werk- en woon-schoolverkeer) en wordt als dusdanig ook vermeld op kaartmateriaal en websites. Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk werd in opdracht van de Vlaamse overheid door de provincie Oost-Vlaanderen bepaald (uiteraard in samenwerking met de steden en gemeenten). Bij eventuele wijzigingen in het netwerk is de Vlaamse overheid ook betrokken partij via de wijzigingscommissie. Voor het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk ter hoogte van de sluis van Denderbelle, is er tot op vandaag geen wijziging voorzien.
  • Een sasoversteek is veilig te realiseren (zoals op de tijsluis te Dendermonde) en is geen grote meerkost. Men moet immers zuinig en verantwoord omspringen met financiële middelen.
  • De optie om fietsers/voetgangers te laten aansluiten op de nog te bouwen brug van de N41 (450 meter verderop) is niet aangewezen, enerzijds omdat de realisatie van de N41 nog jarenlang kan aanslepen, anderzijds omdat in de recente plannen voor de N41 op deze brug niet eens een fietspad werd voorzien daar dit geen functionele fietsverbinding betreft. Daarenboven wordt de omrijfactor voor fietsers via de N41 bijzonder groot voor wat vandaag een rechtstreekse functionele verbinding is. Directheid is belangrijk als we het aandeel fietsers in het woon-werk- en woon-schoolverkeer willen laten toenemen.

Oproep ondersteund door symbolische fietsactie door Dendermonde en Lebbeke

Namens alle inwoners van de stad Dendermonde (ongeveer 45.000) en de gemeente Lebbeke (ongeveer 18.800) roepen wij de Vlaamse minister van openbare werken én het bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV op om ter hoogte van de nieuwe sluis te Denderbelle-Mespelare een oversteek voor fietsers en voetgangers of een aparte vaste oeververbinding te realiseren, en dit zonder financiële inbreng van de betreffende gemeenten noch van de gebruikers. Als een minister een historische verbinding afschaft, is het immers logisch dat hij zelf ook instaat voor de realisatie én financiering van een alternatief.

Om dit standpunt in de verf te zetten roepen de gemeenteraadsleden van Dendermonde en Lebbeke iedereen op om deel te nemen aan een symbolische fietsactie op zondag 10 april 2016. Vertrek om 14.30 u. aan het Stadhuis van Dendermonde, Grote Markt en gelijktijdig aan het Gemeentehuis van Lebbeke, Grote Plaats. 

 

Contact

Dienst mobiliteit en verkeer

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 42
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.