naar top
Gemeente Dendermonde

Maildisclaimer

Dit e-mailbericht, inclusief bijgevoegde bestanden, is enkel gericht aan de geadresseerde die hierboven is aangeduid. Dit e-mailbericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of niet mag worden vrijgegeven.

Elke verwijzing, commentaar, verspreiding of gebruik van dit bericht of van de inhoud door andere personen dan door de geadresseerde is strikt verboden.

Verbintenissen vanwege het lokaal bestuur kunnen enkel tot stand gebracht worden via de klassieke briefwisseling, ondertekend door de burgemeester en algemeen directeur.

Alle briefwisseling aan het lokaal bestuur Dendermonde wordt in principe gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Indien je deze e-mail bij vergissing hebt ontvangen, gelieve de afzender dan onmiddellijk te verwittigen en de e-mail onmiddellijk te verwijderen.

Dit e-mailadres wordt door het lokaal bestuur in principe enkel ter beschikking gesteld aan zijn personeel voor professionele doeleinden.

Het lokaal bestuur kan, mits het eerbiedigen van het briefgeheim, kennis nemen van de inhoud van deze e-mail alsook van voorafgaande of volgende correspondentie die deel uitmaakt van deze ‘e-mailstring’.

Lokaal bestuur Dendermonde verwerkt jouw gegevens conform de Europese en nationale privacywetgeving. Jouw gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden, rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet. Meer informatie is terug te vinden in onze privacyverklaring op www.dendermonde.be/privacybeleid.