naar top
Gemeente Dendermonde

Proefopstelling verkeersveiligheid schoolomgevingen Baasrode

Vanaf vrijdag 9 april 2021 wordt in het centrum van Baasrode een proefopstelling ingevoerd om de veiligheid in de schoolomgevingen te verhogen.

Daarbij worden de volgende maatregelen ingevoerd:

  • De rijrichting in het noordelijk deel van het Dorpsplein wordt omgekeerd: auto's moeten nu vanaf KBC inrijden richting Axa bank in plaats van omgekeerd voordien.
  • Dit deel van het Dorpsplein krijgt het statuut woonerf, waarbij er niet geparkeerd mag worden buiten de aangeduide parkeervakken, de snelheid beperkt wordt tot max. 20 km/u, kinderen en voetgangers de volledige straatbreedte mogen gebruiken en ook op straat mogen spelen, maar auto's niet onnodig lang mogen hinderen.
  • De voorrang wordt gewijzigd aan het kruispunt van dit deel van het Dorpsplein met de Kloosterstraat. Verkeer dat van het Dorpsplein komt, zal verplicht moeten stoppen. Fietsers die op dit kruispunt in beide richtingen kunnen rijden, krijgen hierdoor voorrang;
  • De Kloosterstraat wordt eenrichtingsverkeer vanaf het noordelijk deel van het Dorpsplein richting Scheepswerfstraat.
  • In de andere richting wordt de Kloosterstraat en de Palingbotterstraat eenrichtingsverkeer richting Rosstraat.
  • In de Petrus Van Bavegemstraat wordt eveneens eenrichtingsverkeer ingevoerd in de rijrichting van de Rosstraat.

De bovenstaande maatregelen worden schematisch weergegeven in de foto bij dit artikel.

Er werden in de loop van maart verkeerstellingen gehouden in de ruime omgeving van waar de maatregelen worden ingevoerd.

Tijdens de proefopstelling zelf, die minstens tot in het najaar voorzien is, zal er een nieuwe telling gehouden worden op dezelfde locaties ergens in de loop van september of oktober 2021, zodat we de verschuivingen van het verkeer in kaart kunnen brengen en de voor- en nadelen van de maatregelen in de buurt kunnen objectiveren.

Vragen, suggesties, ervaringen en opmerkingen (zowel positief als negatief) mogen steeds aan ons worden overgemaakt op mobiliteit@dendermonde.be tijdens de periode dat de proefopstelling van kracht is. Die worden dan meegenomen bij de evaluatie in het najaar.