naar top
Gemeente Dendermonde

Proefputtenonderzoek

Tijdens het wettelijke verplichte proefputtenonderzoek brengt een archeoloog in kaart of er waardevol erfgoed aanwezig is. Het volledige overzicht van de geplande proefputten, kan je terugvinden in de download.

Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, zullen de werken gefaseerd gebeuren.

Fase 1: proefput 16,17 en 18

Proefputten 16, 17 en 18 ter hoogte van Papiermolenstraat en KASK zijn afgerond. 

Tijdens het onderzoek van putten 16, 17 en 18 werd de kaaimuur van de Oude Vest teruggevonden, de muur kan in de 19e – 20e eeuw gedateerd worden en is vermoedelijk heropgebouwd. Er werd voorlopig geen oudere funderingsfase van de kaaimuur aangetroffen. Binnen de kaaimuur werd de opvulling van de gracht gevonden. Die bestaat uit een dik pakket aangevoerd zand. Enkele natuurstenen dekstenen, die vermoedelijk toebehoren aan de voor 19e -eeuwse kaaimuur, bevonden zich in dit zandig pakket. Op een diepte van -2,5m is de grond heel nat, o.a. puinbrokken van de afbraak van de Vesten werden waargenomen.

Fase 2: proefput 14 en 15

Het onderzoek van de putten 14 en 15 is afgerond. 

De Dijkstraat en Sint-Jacobstraat worden afgesloten. Doorgaand verkeer op de Oude Vest blijft mogelijk in beide richtingen.

De archeologen vonden een erg interessante structuur in deze proefputten. Een deel van de laatmiddeleeuwse kademuur met een bruggenhoofd verborg zich onder het wegdek vlak voor de KASK.

Fase 3: proefput 5, 9 en 13

Het onderzoek van de putten 5, 9 en 13 is afgerond. 

Fase 4: proefput 6 

Het onderzoek van proefput 6 is afgerond.

Fase 5a: proefput 8, deel 1 (zijde Hof van Saeys)

Het onderzoek van proefput 8 is afgerond.

Fase 5b: proefput 8, deel 2 (zijde Kruidvat)

Aanvang mei 2023.

Fase 6: proefput 1 en 2

Aanvang mei 2023.

Heb je vragen? Je kan steeds contact opnemen met de dienst wegen en waterlopen via mail wegen_waterlopen@dendermonde.be of telefonisch 052-25 11 00.

  • Proefputtenonderzoek Oude Vest