Stadswinkel

Dienstverlening in de Stadswinkel

De nieuwe Stadswinkel is vanaf 8 december uw eerste contactpunt met de stad. De Stadswinkel is een modern en open onthaal, waar u terechtkan om snel iets aan te vragen, af te halen of te kopen. Er is een balie voor vijf medewerkers. Verder is er ruimte voor twee backofficemedewerkers en werd een gespreksbureau voorzien voor bv. het behandelen van klachten.

Dienstverlening in de Stadswinkel: klik door.

Project bouw Stadwinkel

‘Dienstverlening uitbouwen waarbij kwaliteit, toegankelijkheid en de burger centraal staan’ was een prioritaire doelstelling in de meerjarenplanning 2014-2019. Om de dienstverlening te verbeteren, bouwden we een Stadswinkel in het Administratief Centrum (in de overdekte voorzijde aan de kant van de Franz Courtensstraat).

De verbouwingen in het Administratief Centrum voor de Stadswinkel startten op 16 februari 2018. De Stadswinkel opende de deuren voor het publiek op 8 december 2018.

De Stadswinkel werd ontworpen door Artex, Ingenieurs en Architecten bvba. De kostprijs voor de verbouwing bedraagt 530.000 EUR. Bouwbedrijf VMG - De Cock NV uit Sint-Niklaas werd aangesteld als aannemer.

Herinrichting pleintje Franz Courtens

In één beweging werd ook het pleintje rechtover het Administratief Centrum volledig heringericht. Lees door voor meer info.