naar top
Gemeente Dendermonde

Bekendmaking reglementen en verordeningen

College van burgemeester en schepenen - 18 juli 2022

Aanvullend reglement - parkeerverbod Hemelstraat t.h.v. huisnummer 25 voor het garanderen van een doorgang - goedkeuring (publicatie 4 augustus 2022)

Gemeenteraad - 5 juli 2022

Subsidiereglement voor grote infrastructuurprojecten van verenigingen - 2de aanpassing - gecoördineerde versie (publicatie 8 juli 2022)

Subsidiereglement jongerenbudget - goedkeuring (publicatie 8 juli 2022)

Gemeenteraad - 14 juni 2022

Aanvullend reglement - Definitief behoud van knips Reynoutstraat, Bakkerstraat en eenrichtingsverkeer Stuivenbergstraat. Extra proefopstelling Verbindingsstraat zonder knip met een Schoolstraat - goedkeuring (publicatie 4 juli 2022)

Aanvullend reglement - Kleinzand - Leugestraat - wijziging voorrangsregeling - goedkeuring (publicatie 4 juli 2022)

Gemeenteraad - 10 mei 2022

Aanvullend reglement - Zandstraat (Ooiebrug) - parkeerverbod - goedkeuring (publicatie 4 juli 2022)

College van burgemeester en schepenen - 25 april 2022

Activiteiten zomervakantie 2022 -vaststelling tarieven en goedkeuring programma

(publicatiedatum 2 mei 2022)

Gemeenteraad - 19 april 2022

Afschrift raadsbesluitPolitieverordening Ros Beiaard 2022 (publicatiedatum 25/04/2022)

Aanvullend reglement - kruispunt Buynlaan - Noordlaan - Veerstraat - goedkeuring (publicatiedatum 4 juli 2022)

Raad voor maatschappelijk welzijn - 19 april 2022

Retributiereglement woonzorgcentra kortverblijf - eerste aanpassing - aangepast tarief pedicure en kapper  (publicatiedatum 22 april 2022)

Retributiereglement diensten OCMW - 2de aanpassing  (publicatiedatum 22 april 2022)

Raad voor maatschappelijk welzijn - 15 maart 2022

Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn (publicatiedatum 5/04/2022)

Gemeenteraad - 15 maart 2022

Huishoudelijk reglement gemeenteraad (publicatiedatum 5/04/2022)

Addendum protocolakkoord GAS gemengde inbreuken 'niet-verkeer' en addendum protocolakkoord 'verkeer' (publicatiedatum 13/4/2022)

Gemeenteraad - 15 maart 2022

Subsidiereglement voor het vergroenen van de energievoorziening van het bedrijventerrein Hoogveld - 2de aanpassing - gecoördineerde versie

(publicatiedatum 21 maart 2022)

Gemeenteraad - 8 februari 2022

Burgerbudget - 1ste aanpassing - gecoördineerd (publicatiedatum 14 februari 2022)

Politieverordening Ros Beiaard 2022 (publicatiedatum 15 februari 2022)

College van burgemeester en schepenen - 31 januari 2022

Activiteiten paasvakantie 2022 - vaststelling tarieven en goedkeuring programma

(publicatiedatum 4 februari 2022)

Gemeenteraad - 18 januari 2022

Vaststelling vergoeding bloemisten/leveranciers voor huwelijksjubilea en plus 100-jarigen (publicatiedatum 24 januari 2022)

Subsidie wereldbekerveldrijden (publicatiedatum 24 januari 2022)

Besluit van de burgemeester - 19 januari 2022

Politieverordening (COVID-19) - Digitaal vergaderen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raadscommissies en het niet toelaten van publiek (gepubliceerd op 19 januari 2022)

Besluit van de burgemeester - 3 januari 2022

Politieverordening (COVID-19) - Digitaal vergaderen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raadscommissies en het niet toelaten van publiek (gepubliceerd op 4 januari 2022)

Gemeenteraad - 14 december 2021

Aanvullende belasting op personenbelasting 2022  (gepubliceerd 20/12/2021)

Opcentiemen op onroerende voorheffing 2022 (gepubliceerd 20/12/2021)

Stedelijke saneringsbijdrage 2022 (gepubliceerd 20/12/2022)

College van burgemeester en schepenen - 6 december 2021

Tijdelijk verkeersreglement evenement UCI Cyclocross World Cup Dendermonde 2021

Activiteiten kerstvakantie 2021- 2022 - vaststelling tarieven en goedkeuring programma jeugd- en sportkampen (gepubliceerd 16/12/2021)

Gemeenteraad - 9 november 2021

Huwelijksjubilea - vaststelling vergoeding zanger/muzikant (gepubliceerd 16/11/2021)

Gemeenteraad - 12 oktober 2021

Retributie ontlenen afvalcontainers, geluidsmeter, energiemeter en CO²-meter - 1e aanpassing (gepubliceerd 15/10/2021)

Subsidiereglement Welzijnsraad (gepubliceerd 15/10/2021)

Subsidiereglement jeugd en cultuur - afwijking bestaande reglementen 2021 (gepubliceerd 15/10/2021)

Subsidiereglement projecten kwetsbare huishoudens (gepubliceerd 15/10/2021)

College van burgemeester en schepenen - 11 oktober 2021

Vaststelling prijzen sintbar en kerstevent musea (gepubliceerd 18/10/2021)

Gemeenteraad - 27 september 2021

Tijdelijke politieverordening City triatlon - 3 oktober 2021  (gepubliceerd 29/09/2021)

Gemeenteraad - 14 september 2021

Premiereglement thuis opvoeden kind met aandoening (gepubliceerd 23/09/2021)

Retributie op parkeren - 3e aanpassing (gepubliceerd 23/09/2021)

Subsidiereglement financiële ondersteuning projecten rond kwalitatieve leesomgeving (gepubliceerd op 23/09/2021)

Subsidiereglement jaarmarkten - 1e aanpassing (gepubliceerd op 23/09/2021)

Subsidiereglement financiële ondersteuning vrijetijdsinitiatieven personen in armoede (gepubliceerd op 23/09/2021)

Subsidiereglement culturele projecten (gepubliceerd op 23/09/2021)

Subsidiereglement culturele festivals (gepubliceerd op 23/09/2021)

Subsidiereglement grote infrastructuurprojecten van verenigingen - 1e aanpassing (gepubliceerd op 23/09/2021)

Tijdelijk subsidiereglement terugbetaling sneltesten voor jeugdverenigingen (gepubliceerd op 23/09/2021)

College van burgemeester en schepenen - 13 september 2021

Activiteiten herfstvakantie 2021 - vaststelling tarieven en goedkeuring programma (gepubliceerd op 01/10/2021)

Tijdelijke politieverordening - 13 september 2021

Tijdelijke politieverordening Boulevard - 19 september 2021

Tijdelijke politieverordening Scheldefeesten - 17 tot 21 september 2021

Tijdelijke politieverordening - 6 september 2021

Tijdelijke politieverordening jaarmarkt Schoonaarde op 18 september 2021

Tijdelijke politieverordening voor de Reuzenstoet Grembergen op 10 september 2021 

Tijdelijke politieverordening - 30 augustus 2021

Tijdelijke politieverordening voor de kermis en jaarmarkt te Oudegem van 4 t.e.m. 6/9/2021

Tijdelijke politieverordening voor septemberkermis te Grembergen van 12 t.e.m. 14/9/2021

Tijdelijke politieverordening voor de bloemencorso te Sint-Gillis op 5/9/2021

(gepubliceerd 2 september 2021)

Politiebesluit burgemeester - 20 juli 2021

Alcoholverbod + verbod op elektronisch versterkte muziek zone centrum tussen 1 en 5 uur (gepubliceerd 20 juli 2021)

Gemeenteraad - 6 juli 2021

Tijdelijk subsidiereglement zomerkampen (gepubliceerd 13 juli 2021)

Subsidiereglement Dendermondse speciale voordeelbon - 2e aanpassing - gecoördineerde versie (gepubliceerd 13 juli 2021)

Erkenningsreglement voor jeugdwerkinitiatieven - GR-besluit (gepubliceerd 13 juli 2021)

Subsidiereglement jeugdbeleid - DMDlabs - GR-besluit (gepubliceerd 13 juli 2021)

Subsidiereglement jeugdbeleid - inhoudelijke projecten en infrastructuurwerken - GR-besluit

(gepubliceerd 13 juli 2021)

Subsidiereglement jeugdbeleid - Vormingssubsidies - GR-besluit(gepubliceerd 13 juli 2021)

Subsidiereglement jeugdbeleid - Weddesubsidie beroepskracht jeugdhuizen - GR-besluit

(gepubliceerd 13 juli 2021)

Subsidiereglement jeugdbeleid - Werkingssubsidie JAKB - GR-besluit

(gepubliceerd 13 juli 2021)

Subsidiereglement jeugdbeleid - Werkingssubsidie jeugdbewegingen - GR-besluit

(gepubliceerd 13 juli 2021)

Subsidiereglement jeugdbeleid - Werkingssubsidie jeugdhuizen - GR-besluit

(gepubliceerd 13 juli 2021)

Subsidiereglement jeugdbeleid - Werkingssubsidie vakantiespeelpleinen - GR-besluit

(gepubliceerd 13 juli 2021)

College van burgemeester en schepenen - 5 juli 2021

Vaststelling prijzen nieuwe items museumwinkel - 1ste aanpassing - gecoördineerde versie

(gepubliceerd 13 juli 2021)

Politiebesluit burgemeester - 10 juni 2021

Mondmaskerplicht op het grondgebied Dendermonde in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) (gepubliceerd op 16 juni 2021)

College van burgemeester en schepenen - 31 mei 2021

Aanvullend reglement - Rijckelstraat - parkeerverbod in beide richtingen vanaf nr.1 t.e.m. nr.6 - goedkeuring (gepubliceerd 16 juni 2021)

Gemeenteraad - 8 juni 2021

Retributie op inschrijvingsgelden en huur muziekinstrumenten SAMWD - aanpassing 3 - gecöordineerde versie (gepubliceerd 11 juni 2021)

Subsidiereglement gratis CO2-meters voor verenigingen (gepubliceerd 11 juni 2021)

Besluit van de burgemeester - 18 mei 2021

Alcoholverbod + verbod elektronisch versterkte muziek zone centrum tussen 22u en 6u (gepubliceerd 18 mei 2021)

Gemeenteraad - 11 mei 2021

Retributie voor ambulante handel - 1e aanpassing - gecoördineerde versie - goedkeuring (publicatiedatum 19 mei 2021)

College van burgemeester en schepenen - 10 mei 2021

Activiteiten zomervakantie 2021 - vaststelling tarieven en goedkeuring programma (gepubliceerd 19 mei 2021)

Besluit van de burgemeester - 8 mei 2021

Alcoholverbod zone Grote Markt 22-6 uur (gepubliceerd 8 mei 2021)

College van burgemeester en schepenen - 29 maart 2021

Overeenkomst tussen Agentschap lnnoveren & Ondernemen en Stad
Dendermonde betreffende de ee nsuitwisseline tiidens de coronacrisis (gepubliceerd 10 juni 2021)

Gemeenteraad - 9 maart 2021

Belasting op onbebouwde kavels in niet-vervallen verkavelingen (gepubliceerd 17/03/2021)

Besluit van de burgemeester - 17 februari 2021

Gedeeltelijke opheffing van het besluit van de burgemeester van 2/2/2021 betreffende de extra coronamaatregelen (gepubliceerd 25 februari 2021)

Besluit van de burgemeester - 10 februari 2021

Gedeeltelijke opheffing van het besluit van de burgemeester van 2/2/2021 betreffende de extra coronamaatregelen (gepubliceerd 26 februari 2021)

Raad voor maatschappelijk welzijn - 9 februari 2021

Retributiereglement diensten Ocmw - 1ste aanpassing  (gepubliceerd 23/02/2021)

Gemeenteraad - 9 februari 2021

Raadsbesluit - Aanpassingen aan het algemeen politiereglement (gepubliceerd 15 februari 2021)

Hoofdstuk 9 en bijlage 10 (begraafplaatsen) van het algemeen politiereglement - gecoördineerde versie (gepubliceerd 15 februari 2021)

Raadsbesluit - Reglement 'hergebruik waardevol grafmonument' en 'Peter- en Meterschap van een grafmonument' (gepubliceerd 15 februari 2021)

Reglement hergebruik van een waardevol grafmonument (gepubliceerd 15 februari 2021)

Reglement Peter- of Meterschap van een grafmonument (gepubliceerd 15 februari 2021)

College van burgemeester en schepenen - 1 februari 2021

Activiteiten paasvakantie 2021- vaststelling tarieven en goedkeuring programma - SC besluit (gepubliceerd 10 februari 2021)

Besluit burgemeester - 2 februari 2021

Extra coronamaatregelen (gepubliceerd 8 februari 2021)

Gemeenteraad - 19 januari 2021

Belasting op afgifte van administratieve stukken - 2e aanpassing - gecoördineerde versie (gepubliceerd 26 januari 2021)

Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen - 1e aanpassing - gecoördineerde versie(gepubliceerd 26 januari 2021)

Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen - 1e aanpassing - gecoördineerde versie(gepubliceerd 26 januari 2021)

Reglement tot registratie en belasting van leegstaande woningen en gebouwen - 1e aanpassing - gecoördineerde versie (gepubliceerd 26 januari 2021)

Subsidiereglement CO2-neutraal bedrijventerrein - 1e aanpassing - gecoördineerde versie (gepubliceerd 26 januari 2021)

Tijdelijk subsidiereglement alternatieve nieuwjaarsacties - GR-besluit (gepubliceerd 26 januari 2021)

Verlenging subsidie gevelrenovatie handelspanden - gecoördineerde versie (gepubliceerd 26 januari 2021)

College van burgemeester en schepenen - 18 januari 2021

Vaststelling prijzen nieuwe items museumwinkel 2021 - SC-besluit (gepubliceerd 26 januari 2021)

Besluit burgemeester - 20 januari 2021

Handhaving quarantaineverplichting (publicatie 22 januari 2021) 

College van burgemeester en schepenen - 14 december 2020

Tijdelijke politieverordening Cyclocross World Cup - 27 december 2020 (publ. 16 december '20)

Raad voor maatschappelijk welzijn  - 8 december 2020

Retributiereglement gebruik lokalen en concessies - vrijstelling covid noodsituatie (OCMW) (publicatie 15 december 2020)

Gemeenteraad - 8 december 2020

Aanvullende belasting op de personenbelasting 2021 (publicatie 15 december 2020)

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2021 (publicatie 15 december 2020)

Saneringsbijdrage 2021 (publicatie 15 december 2020)

Belasting op tweede verblijven en recreatiehuizen - 1 ste aanpassing (publicatie 15 december 2020)

Retributiereglement gebruik stadslokalen en gebouwen en concessies- vrijstelling civiele noodsitutaties (stad) (publicatie 15 december 2020)

Gemeenteraad - 1 december 2020

Subsidiereglement mantelzorgpremie (1ste aanpassing) (publicatie 9 december 2020)

Gemeenteraad - 10 november 2020

Retributie op parkeren - 2de aanpassing - gecoördineerde versie (publicatie 19 november 2020)

Subsidiereglement Dendermondse speciale voordeelbon - 1ste aanpassing - gecoördineerde versie (publicatie 19 november 2020)

Algemene voorwaarden van evenementen

Vergunning evenement (publicatie 3 november 2020)

Besluit burgemeester - 29 oktober 2020

Politieverordening van de burgemeester van 29 oktober 2020 in de strijd tegen het Coronavirus (Covid-19) (publicatie 29 oktober 2020)

Besluit burgemeester - 28 oktober 2020

Politieverordening (COVID-19) - vergaderen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raadscommissies (publicatie 29 oktober 2020)

Gemeenteraad - 13 oktober 2020

Basis- en publieksreglement culturele verenigingen (publicatiedatum 19 oktober 2020)

Erkenningsreglement (sociaal-) culturele verenigingen (publicatiedatum 3 november 2021)

Politiebesluit burgemeester - 12 oktober 2020

Mondmaskerverplichting in de publieke delen van openbare gebouwen op het grondgebied van Dendermonde in de strijd tegen het Coronavirus (COVID-19) (publicatie 13 oktober 2020)

Besluit burgemeester - 7 oktober 2020

Politieverordening (COVID-19) - vergaderen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raadscommissies (publicatie 7 oktober 2020)

College van burgemeester en schepenen - 28 september 2020

Activiteiten herfstvakantie (publicatie 7 oktober 2020)

Besluit burgemeester - 5 oktober 2020

Burgemeestersbesluit intrekken waterrecreatieverbod Oude Dender (publicatie 6 oktober 2020)

Besluit burgemeester - 1 oktober 2020

Politieverordening (COVID-19) - vergaderen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raadscommissies (publicatie 2 oktober 2020)

Besluit burgemeester - 17 september 2020

Burgemeestersbesluit gedeeltelijk intrekken waterrecreatieverbod Oude Dender (publicatie 18 september 2020)

Besluit burgemeester - 16 september 2020

Burgemeestersbesluit intrekken uitbreiding recreatieverbod Brusselse Forten (publicatie 18 september 2020)

Raad voor maatschappelijk welzijn - 8 september 2020

Gemeenteraad - 8 september 2020

Belasting op masten en pylonen - 1e aanpassing - gecoördineerde versie  (publicatie 11 september 2020)

Retributie werken voor derden - 1e aanpassing - gecoördineerde versie (publicatie 11 september 2020)

Reglement Dendermondse scriptieprijs - 1e aanpassing - gecoördineerde versie (publicatie 11 september 2020)

Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van vrijetijdsinitiatieven voor personen in armoede - 1e aanpassing (publicatie 11 september 2020)

Politiebesluit van de burgemeester - 4 september 2020

Politiebesluit van de burgemeester van 4 september 2020 tot verfijning/aanpassing van het politiebesluit van 24 juli 2020 (in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)) (publicatie 4 september 2020)

Besluit burgemeester - 28 augustus 2020

Politieverordening (COVID-19) - vergaderen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raadscommissies (publicatie 28 augustus 2020)

Besluit burgemeester - 21 augustus 2020

Instellen van een waterrecreatieverbod en captatieverbod op de Oude Dender te Dendermonde (publicatie 24 augustus 202)

Besluit burgemeester - 24 juli 2020

Bepalen van plaatsen en straten waar een mondmaskerverplichting geldt in strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) (publicatie 28/07/2020)

Besluit burgemeester – 23 juli 2020

Instelling recreatie- en captatieverbod Brusselse Forten wegens blauwalgenbloei (publicatie 27/7/2020)

Gemeenteraad - 7 juli 2020

Subsidiereglement sport,cultuur en jeugd- specifieke maatregelen noodfonds Covid 19 (publicatie 14/07/2020)

Aanvullend verkeersreglement - Kalendijk - woonerf (publicatie 18 november 2020)

Aanvullend verkeersreglement - Zandstraat - parkeerverbod (publicatie 18 november 2020)

Aanvullend verkeersreglement - Zandstraat - woonerf (publicatie 18 november 2020)

Aanvullend verkeersreglement - Cleophas Heyvaertstraat - woonerf (publicatie 18 november 2020)

Gemeenteraad - 9 juni 2020

Maatregelen milderen financiële impact Covid-19  (publicatie 16/6/2020)

Subsidiereglement Dendermondse speciale voordeelbon (publicatie 16/6/2020)

Subsidiereglement jaarlijkse subsidies aan sportverenigingen (publicatie 16/6/2020)

Tijdelijk subsidiereglement culturele animatie tijdens coronamaatregelen (publicatie 16/6/2020)

Gemeenteraad - 12 mei 2020

Subsidiereglement lokaal sociaal beleid (publicatie 20/5/2020)

Aanvullend verkeersreglement - zone 30 Hagewijkpark (publicatie 25/5/2020)

Aanvullend verkeersreglement - zone 30 binnenstad, stationsomgeving en ontsluitingsweg naar zwem- en recreatiebad Olympos (publicatie 25/5/2020)

College van burgemeester en schepenen - 11 mei 2020

Parkeren - post-corona-actie ter promotie van parking Mechelse Poort (publicatie 25/5/2020)

Echoschool - afsluiten van onthaalruimte voor gemotoriseerd verkeer voor de schoolpoort (publicatie 27/5/2020)

College van burgemeester en schepenen - 27 april 2020

De Lijn - gratis bussen op maandag - nieuwe betalingswijze (publicatie 27/5/2020)

Gemeenteraad - 21 april 2020

Aanvullend verkeersreglement - Tragel - verkeerssignalisatie (publicatie 27/5/2020)

GAS en handhaving van Corona-maatregelen - goedkeuring (publicatie 22/4/2020)

Omzendbrief nr. 06/2020 van het College van Procureurs-generaal bij de hoven van beroep van 7 april 2020

Bijlage bij besluit gemeenteraad - Omzendbrief van het College van procureurs-generaal (COL 06/2020 van 7 april 2020) (publicatie 23/4/2020)

Omzendbrief nr. 06/2020 van het College van Procureurs-generaal bij de hoven van beroep van 6 mei 2020

Reglement jaarmarkten (publicatie 30/4/2020)

Retributie inschrijvingsgelden en huur instrumenten SAMWD_v30042020_gecoördineerd (publicatie 30/4/2020)

Retributie vergoeding wijziging buurtwegen - intrekking (publicatie 30/4/2020)

Retributie inschrijvingen KASK_v30042020_gecoördineerd (publicatie 30/4/2020)

Indexering dagprijs en parkeerkaarten - groep assistentiewoningen (publicatie 16/06/2021)

Subsidiereglement burgerbudget (publicatie 30/4/2020)

Subsidiereglement herbruikbare luiers (publicatie 30/4/2020)

Infrastructuursubsidie cultuur : aanpassing (publicatie 30/4/2020)

Vergoedingen juryleden KASK en SAMWD (publicatie 30/4/2020)

Besluit burgemeester - 9 april 2020

Politieverordening (COVID-19) - digitaal vergaderen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raadscommissies en het niet toelaten van publiek (publicatie 14 april 2020)

College van burgemeester en schepenen - 6 april 2020

Retributie tarieven en programma activiteiten zomervakantie 2020 (publicatie 14 april 2020)

College van burgemeester en schepenen - 30 maart 2020

Tijdelijke politieverordening verbod op evenementen tot en met 3 mei 2020 (publicatie 2 april 2020)

College van burgemeester en schepenen - 22 maart 2020

Tijdelijke politieverordening Dwars door Dendermonde 22-3-2020 (publicatie 12 maart 2020)

Gemeenteraad van 10 maart 2020

Subsidiereglement lokaal sociaal beleid voor sociale organisaties (publicatie 19 maart 2020)

Subsidiereglement grote infrastructuurprojecten jeugd-, sportdienst en cultuurloket (publicatie 19 maart 2020)

College van burgemeester en schepenen - 17 februari 2020

Tijdelijke politieverordening Harduynloop 15-3-2020 (publicatie 25 februari 2020)

College van burgemeester en schepenen - 10 februari 2020

Tijdelijke politieverordening carnaval Dendermonde 2020 (publicatie 25 februari 2020)

Tijdelijke politieverordening carnaval Baasrode 2020 (publicatie 20 februari 2020)

Gemeenteraad 11 februari 2020

Belasting lijkbezorging - 1e aanpassing (publicatiedatum 14 februari 2020)

Belasting omgevingsvergunning - 1 aanpassing (publicatiedatum 14 februari 2020)

Retributie inschrijvingsgelden en huur muziekinstrumenten SAMWD - 1e aanpassing (publicatiedatum 14 februari 2020)

Retributie lokale politie - 1e aanpassing (publicatiedatum 14 februari 2020)

Retributie huwelijkspraal - 1e aanpassing (publicatiedatum 14 februari 2020)

Retributie parkeren - 1e aanpassing (publicatiedatum 14 februari 2020)

Retributie gebruik stadslokalen - 1e aanpassing (publicatiedatum 14/02/2020)

Retributie gemelde opvang (publicatiedatum 14/02/2020)

Subsidie voor de financiële ondersteuning van toeristisch-recreatieve initiatieven (publicatiedatum 14/02/2020)

Politieverordening Ros Beiaard 2020 (publicatiedatum 19/02/2020)

College van burgemeester en schepenen 20 januari 2020

Subsidieaanvraag voor de infrastructuurwerken in functie van het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgeving Werkplaatsstraat (HEHAschool) (publicatiedatum 28/05/ 2020)

Raad voor maatschappelijk welzijn 14 januari 2020

Reglement eretitels (publicatiedatum 29/1/2020)

Gemeenteraad 14 januari 2020

Reglement eretitels (publicatiedatum 29/1/2020)

Gemeenteraad 11 december 2019

Belasting op onbebouwde kavels in verkavelingen (publicatiedatum 16/12/2019)

Belasting exploitatie van taxi's en verhuur voertuigen met bestuurder (publicatiedatum 16/12/2019)

Belasting op brandstofdistributieapparaten (publicatiedatum 16/12/2019)

Belasting op reclameborden (publicatiedatum 16/12/2019)

Aanvullende belasting op de personenbelasting 2020 (publicatiedatum 16/12/2019)

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2020 (publicatiedatum 16/12/2019)

Belasting op motoren (publicatiedatum 16/12/2019)

Belasting op lijkbezorging (publicatiedatum 16/12/2019)

Belasting op natuurlijke en rechtspersonen die een economische activiteit uitoefenen op het grondgebied van de stad (publicatiedatum 16/12/2019)

Belasting op afgifte van administratieve stukken (publicatiedatum 16/12/2019)

Belasting in het kader van de omgevingsvergunning (publicatiedatum 16/12/2019)

Belasting op nachtwinkels, shisha-bars en private bureaus telecommunicatie (publicatiedatum 16/12/2019)

Belasting op de kosteloze verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten (publicatiedatum 16/12/2019)

Belasting op weghalen en verwijderen afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen (publicatiedatum 16/12/2019)

Belasting op tweede verblijven en recreatiehuizen (publicatiedatum 16/12/2019)

Belasting op het vervoer van administratief aangehouden personen met een politievoertuig (publicatiedatum 16/12/2019)

Reglement tot registratie en belasting van verwaarloosde woningen en gebouwen (publicatiedatum 16/12/2019)

Belasting weigering aanleggen of heraanleggen van gescheiden riolering van het hemel-en afvalwater van gebouwen (publicatiedatum 16/12/2019)

Belasting op masten en pylonen (publicatiedatum 16/12/2019)

Reglement tot registratie en belasting van leegstaande woningen en gebouwen (publicatiedatum 16/12/2019)

Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen (publicatiedatum 16/12/2019)

Belasting tijdelijk privatiseren openbaar domein bij uitvoeren van werken en occasionele inname van het openbaar domein (publicatiedatum 16/12/2019)

Subsidiereglement gratis huisvuilzakken voor Dendermondse onthaalouders (publicatiedatum 17/12/2019)

Subsidiereglement mantelzorgpremie (publicatiedatum 17/12/2019)

Subsidiereglement startpremie onthaalouders (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie voor de verkoop van hout aan personeel (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie inzameling, hergebruik, recyclage,nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie op de uitlening van feestmateriaal (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie voor het gebruik van stadslokalen en -gebouwen (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie bij occasionele activiteiten (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie initiatief buitenschoolse kinderopvang (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie inzake vergoedingen naar aanleiding van wijzigingen aan buurtwegen (publicatiedatum 17/12/2019)

Schrapping van diverse retributiereglementen (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie op prestaties door stadspersoneel ten behoeve van derden (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie lokale politie (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie werken voor derden (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie verkoop compostvat en beluchtingsstok (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie op parkeren (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie ontlenen afvalcontainers, geluidsmeter en energiemeter (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie jeugdactiviteiten en sportkampen tijdens schoolvakanties (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie inzameling, hergebruik, recyclage,nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie invorderingskosten fiscale ontvangsten (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie factuurvoorwaarden en invorderingskosten niet-fiscale ontvangsten (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie voor ambulante handel (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie op administratieve prestaties archief, HIDOC en aanverwanten (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie op de kostenbijdrage van de gemeentescholen (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie op inschrijvingsgelden en huur muziekinstrumenten SAMWD (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie op stadsvisserij (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie op toeristische koetsrondritten (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie op het gebruik van verkeerssignalisatieborden (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie op de educatieve werking in musea (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie op huwelijkspraal (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie voor dranken bij diverse stadsactiviteiten (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie voor de inschrijvingsgelden KASK (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie voor gebruik sportaccommodaties beheerd en-of onderhouden door stad of AGB Dendermonde (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie voor deelnemen aan vormingen-gezinsactiviteiten georganiseerd door De Kroon en-of opvoedingspunt OpvoedenSamen (publicatiedatum 17/12/2019)

Overeenkomst Farys-TMVW en Dendermonde met betrekking tot geleverd water - gemeentelijk bijdrage 2020 (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie sportlessen voor volwassenen (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributie voor activiteiten van de stedelijke openbare bibliotheek (publicatiedatum 17/12/2019)

Vergoeding voor toeristische gidsen (publicatiedatum 17/12/2019)

Raad voor maatschappelijk welzijn 11 december 2019

Retributiereglement diensten OCMW (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributiereglement factuurvoorwaarden en de invorderingskosten - niet fiscale ontvangsten (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributiereglement gebruik lokalen OCMW (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributiereglement Meander (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributiereglement prijzen GAW (publicatiedatum 17/12/2019)

Retributiereglement woonzorgcentra kortverblijf (publicatiedatum 17/12/2019)

College van burgemeester en schepenen 9 december 2019

Aanvullend verkeersreglement - Parkeerplaatsen voor personen met een beperking (publ 6/1/2019)

Gemeenteraad 4 december 2019

Aanvullend verkeersreglement - Watertorenstraat - woonerf (publicatie 10/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 2 december 2019

Aanvullend verkeersreglement - Parkeerplaatsen voor personen met een beperking (publ 10/12/2019)

College van burgemeester en schepenen 2 december 2019

Aanvullend verkeersreglement - Parkeerplaatsen voor personen met een beperking (publ 10/12/2019)

College van burgemeester en schepenen 23 november 2019

Tijdelijke politieverordening - Sinterklaasparade - 23/11/2019 (publ. 21/11/2019)

College van burgemeester en schepenen 18 november 2019

Tijdelijke politieverordening - kerstmarkt Dendermonde - 8/12/2019 (publ 27/11/2019)

College van burgemeester en schepenen 7 oktober 2019

Aanvullend verkeersreglement – Parkeerplaatsen voor personen met een beperking (publ 10/12/2019)

Gemeenteraad 18 september 2019

Retributie huishoudelijk reglement Leesdijk en tarieven - goedkeuring (publ. 23/9/2019)

College van burgemeester en schepenen  9 sept 2019

Tijdelijke politieverordening Boulevart & autoloze zondag 21-22/9/2019 (publ 12/9/2019)

College van burgemeester en schepenen  9 sept 2019

Aanvullend verkeersreglement - Verplaatsing parkeerplaats voor personen met een beperking(publ 10/12/2019)

College van burgemeester en schepenen  2 sept 2019

Tijdelijke politieverordening Scheldefeesten 13 t/m 17/9/2019 (publicatie 5/9/2019)

College van burgemeester en schepenen 26 aug 2019

Tijdelijke politieverordening Bloemencorso 1/9/2019 (publicatie 27/8/2019)

College van burgemeester en schepenen 19 aug 2019

Tijdelijke politieverordening Kermis + Jaarmarkt Oudegem 31/8-2/9/2019 (publ 21/8/2019)

College van burgemeester en schepenen 12 aug 2019

Tijdelijke politieverordening Walking Dender 23/8/2019 (publicatie 20/8/2019)

Algemeen Reglement - Palingbotterstraat - invoeren parkeerverbod (publicatie 10/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 31 juli 2019

Tijdelijke politieverordening Reuzenstoet Grembergen 6/9/2019 (publicatie 13/8/2019)

College van burgemeester en schepenen 1 juli 2019

Tijdelijke politieverordening jaarmarkt Appels 12-15/7/2019 (publicatie 4/7/2019)

Tijdelijke politieverordening Katuit 2019 (publicatie 4/7/2019)

Tijdelijke politieverordening Bloemencorso - 1/9/2019 (publicatie 4/7/2019)

College van burgemeester en schepenen 19 april 2019

Tijdelijke politieverordening Ros Beiaardtriatlon - 19-5-2019 (publicatie 30/4/2019)

Gemeenteraad 20 maart 2019

Aanvullend reglement - het reglementair parkeren organiseren in de F.Khnopffstraat, Keefstraat en Gravenhuisstraat - goedkeuring (publicatie 1/4/2019)

Aanvullend reglement - Gaverstraat en Smidsestraat - fietsoversteken - goedkeuring (publicatie 1/4/2019)

Aanvullend reglement - Zebrapad Kroonveldlaan t.h.v. site De Kroon - goedkeuring (publicatie 1/4/2019)

College van burgemeester en schepenen 11 maart 2019

Periodiek aanvullend reglement - Lindanusstraat - parkeerverbod en rijrichting op iedere maandag van 5 tot 15u - tussen Nijverheidsstraat en Oude Vest - aanpassing (publ. 19/3/2019)

Gemeenteraad 20 februari 2019

Reglement brand en preventie in publiek toegankelijke inrichtingen - bijlage 3 algemeen politiereglement (publicatie 12/3/2019)

College van burgemeester en schepenen 18 februari 2019

Tijdelijke politieverordening - Dwars door Dendermonde - 24 maart 2019 (publ. 12/3/2019)

College Burgemeester en schepenen 29

Gemeenteraad 28 januari 2019

Vergoeding voor toeristische gidsen (publicatie 31/01/2019)

Tijdelijk AR - parkeren voor bewoners Kalendijk op een deel van parking Olympos (publicatie 04/02/2019)

College van burgemeester en schepenen 21 januari 2019

Tijdelijke politieverordening carnaval Dendermonde 10 maart 2019 (publicatie 24/1/2019)

Aanvullend reglement - permanent parkeerverbod Papiermolenstraat t.h.v. achterkant Oude Vest 145 (publicatie 25/01/2019)

College van burgemeester en schepenen 14 januari 2019

Tijdelijke politieverordening carnaval Baasrode (publicatie 16/1/2019)

Gemeenteraad 12 december 2018

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2019 (publicatie 14/12/2018)

Aanvullende belasting op de personenbelasting 2019 (publicatie 14/12/2018)

Stedelijke saneringsbijdrage 2019 (publicatie 14/12/2018)

Gemeenteraad van 5 december 2018

Politieverordening Ronde van Vlaanderen 2019 - goedkeuring (publicatie 13/12/18)

Retributie op parkeren - 2de aanpassing (publicatiedatum 06/12/18)

College van burgemeester en schepenen 26 november 2018

Tijdelijke politieverordening - Kerstmarkt Dendermonde - 9 december 2018 (publicatiedatum 3/12/18)

College van burgemeester en schepenen 19 november 2018

Tijdelijke politieverordening - Wintering Baasrode - 15 december 2018 (publ 26/11/18)

College van burgemeester en schepenen 5 november 2018

Tijdelijke politieverordening - City Night Run - 10 november 2018 - aanpassing (publ. 7/11/18)

College van burgemeester en schepenen 8 oktober 2018

Aanvullend reglement - parkeerverbod - Papiermolenstraat (publ. 20/10/18)

Aanvullend reglement - permanent parkeerverbod - Papiermolenstraat (publicatie 10/06/2020)

Parkeerplaats Mindervaliden verwijderen - Donckstraat 115 (publicatie 10/06/2020)

Tijdelijk aanvullend reglement - Zandvoortstraat - knip tegen sluipverkeer (publicatie 11/06/2020)

Aanvullend reglement - Onze-Lieve-Vrouwstraat - invoeren stilstand- en parkeerverbod (publicatie 11/06/2020)

Aanvullend reglement - invoeren parkeer- en stilstandverbod (publicatie 11/06/2020)

Aanvullend reglement - Harduynstraat - invoeren parkeer- en stilstandverbod (publicatie 11/06/2020)

Aanvullend reglement - landbouwweg N41 naar Hamme - agendering Gemeenteraad (publicatie 11/06/2020)

Aanvullend reglement - Robert Ramlotstraat - verlengen parkeerverbod (publicatie 11/06/2020)

Gemeenteraad van 19 september 2018

Vaststellen kostprijs kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 (publicatiedatum 20/09/2018)

Retributie voornaamswijziging (publicatiedatum 20/09/2018)

Aanvullend verkeersreglement - schoolstraat Robert Ramlotstraat (publicatie 10/06/2020)

Aanvullend verkeersreglement - kortparkeerzone Heirbaan (publicatie 12/06/2020)

Aanvullend verkeersreglement - Nachtegaalstraat als schoolstraat - zone 30, beperkt éénrichtingsverkeer (publicatie 12/06/2020)

Aanvullend verkeersreglement - parallelweg N41 - maatregelen ter verhoging fietsveiligheid (publicatie 12/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 10 september 2018
Aanvullend verkeersreglement - Nachtegaalstraat - schoolstraat, en andere - agendering Gemeenteraad (publicatie 11/06/2020)

Aanvullend verkeersreglement - kortparkeerzone Heirbaan - agendering Gemeenteraad (publicatie 11/06/2020)

Aanvullend verkeersreglement - parallelweg N41 - maatregelen voor fietsers - agendering Gemeenteraad (publicatie 11/06/2020)

Aanvullend verkeersreglement - Robert Ramlotstraat - schoolstraat - agendering Gemeenteraad (publicatie 10/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 3 september 2018

Tijdelijke politieverordening - Scheldefeesten+jaarmarkt Baasrode - 14-18 sept. '18 (publ. 11/9/'18)

Tijdelijke politieverordening - kermis+jaarmarkt Schoonaarde - 14-18 sept. '18 (publ. 11/9/'18)

College van burgemeester en schepenen 20 augustus 2018

Tijdelijke politieverordening - kermis+jaarmarkt Oudegem - 1-3 sept. 2018 (publ. 23/8/2018)

Tijdelijke politieverordening - Bloemencorso 2018 - 2 september 2018 (publicatie 23/8/2018)

College van burgemeester en schepenen 6 augustus 2018

Tijdelijke politieverordening - Walking Dender - 24 augustus 2018 (publicatie 21/8/2018)

Gemeenteraad van 17 juli 2018

Tijdelijk politiereglement Katuit 2018 (publicatie 26/7/2018)

Retributie inschrijvingsgelden SAMWD voor kinderkoor, kleurterdans en initiatie instrument - 2e aanpassing - goedkeuring (publicatie 19/7/2018)

College van burgemeester en schepenen 9 juli 2018
Aanvullend reglement - parkeerplaats mindervaliden - Scheepswerfstraat (publicatie 11/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 25 juni 2018

Tijdelijke politieverordening - 34e reuzenstoet in Grembergen - 7 sept 2018 (publicatie 9/7/2018)

College van burgemeester en schepenen 18 juni 2018

Tijdelijke politieverordening - jaarmarkt Appels - 14-16 juli 2018 (publicatie 27/6/2018)

College van burgemeester en schepenen 4 juni 2018

Tijdelijke politieverordening - Ronde van de Vossenhoek - 1 juli 2018 (publicatie 12/6/2018)

Gemeenteraad 18 april 2018

Huishoudelijk reglement Forum Cultuur - aanpassing (publicatie 3/5/2018)

Reglement belasting afgifte administratieve stukken - 6de aanpassing (publicatie 19/4/2018)

College van burgemeester en schepenen 9 april 2018

Tijdelijke politieverordening - Ros Beiaardtriatlon - 27 mei 2018 (publicatie 16/4/2018)

College van burgemeester en schepenen 12 maart 2018

Aanvullend reglement - kortparkeerzones - agendering Gemeenteraad (publicatie 11/06/2020)

Aanvullend reglement - parkeerplaats mindervaliden - Kolvenierslaan 7 (publicatie 11/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 5 maart 2018

Tijdelijke politieverordening - stratenloop Dwars door Dendermonde - 18-03-2018 (publicatie  13/3/2018)

College van burgemeester en schepenen 26 februari 2018

Aanvullend reglement - plaatselijk parkeerverbod Nijverheidsstraat (publicatie 10/06/2020)

Gemeenteraad 21 februari 2018

Reglement 'Premie voor het thuis opvoeden van een kind met een handicap of aandoening' (publicatie 8/3/2018)

College van burgemeester en schepenen 19 februari 2018 
Aanvullend reglement - plaatselijk parkeerverbod Nijverheidsstraat (publicatie 11/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 12 februari 2018
Aanvullend reglement - Heirbaan - inkorting éénrichtingverkeer - agendering Gemeenteraad (publicatie 11/06/2020)

Aanvullend reglement - Resedalaan 3-9 tot en met 15-21 - invoeren woonerf - agendering Gemeenteraad (publicatie 11/06/2020)

College burgemeester en schepenen 12 februari 2018 (publicatie 11/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 5 februari 2018
Tijdelijk Aanvullend reglement - Noordlaan - invoeren zone kortparkeren met schijf (publicatie 11/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 29 januari 2018

Tijdelijke politieverordening - wielerwedstrijd 9e prijs Louis Sterck - 13-5-2018 (publicatie 22/2/2018)

College van burgemeester en schepenen 22 januari 2018

Tijdelijke politieverordening - carnaval Baasrode - 11-13 februari 2018 (publicatie 7/2/2018)

Tijdelijke politieverordening - carnaval Dendermonde - 18 februari 2018 (publicatie 7/2/2018)

Gemeenteraad 17 januari 2018

Belasting op afgifte van administratieve stukken - 5de aanpassing - goedkeuring (publicatie 22/1/2018)

College van burgemeester en schepenen 15 januari 2018

Aanvullend reglement - parkeerplaats persoon met handicap - Pastoor J. Harduynstraat 5 (publicatie 15/2/2018)

Aanvullend reglement - verwijderen parkeerplaats persoon met handicap - Vrijstraat 55 (publicatie 15/2/2018)

Aanvullend reglement - parkeerplaats persoon met handicap - Gentsesteenweg 5 (publicatie 15/2/2018)

Aanvullend reglement - parkeerplaats persoon met handicap - Oudegemse Baan (publicatie 15/2/2018)

Aanvullend reglement - parkeerplaats persoon met handicap - Sint-Jorisgilde 29/1 (publicatie 15/2/2018)

Aanvullend reglement - parkeerplaats persoon met handicap - Begijnhoflaan 33 (publicatie 15/2/2018)

Aanvullend reglement - verwijderen parkeerplaats persoon met handicap - Bevrijdingslaan 92 (publicatie 15/2/2018)

Gemeenteraad 13 december 2017

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2018 (publicatie 20/12/2017)

Aanvullende belasting op de personenbelasting 2018 (publicatie 20/12/2017)

Stedelijke saneringsbijdrage 2018 (publicatie 20/12/2017)

Gemeenteraad 6 december 2017

Reglement tot registratie en belasting van verwaarloosde woningen en gebouwen (publicatie 8/12/2017

Reglement tot registratie en belasting van leegstaande woningen en gebouwen (publicatie 8/12/2017)

Kohierbelasting ongeschikte en onbewoonbare woningen (publicatie 8/12/2017)

Kohierbelasting in het kader van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of ingedeelde inrichtingen en activiteiten - 1ste aanpassing (publicatie 8/12/2017)

Wijziging procedure indienen aanvraag mantelzorgpremie - goedkeuring (publicatie 24/1/2018)

Gemeenteraad 15 november 2017

Politieverordening Ronde van Vlaanderen 1 april 2018 - goedkeuring (publicatie 10/1/2018)

Reglement Dendermondse scriptieprijs (publicatie 23/11/2017)

Retributie voor opsluiting in doorgangscellen van de lokale politie - 1e aanpassing (publicatie 17/11/2017)

College van burgemeester en schepenen 28 augustus 2017

Tijdelijke politieverordening - kermis + jaarmarkt Schoonaarde - 16-18/9/2017

Tijdelijke politieverordening - Scheldefeesten + jaarmarkt Baasrode - 15-19/9/2017

College van burgemeester en schepenen 21 augustus 2017

Tijdelijke politieverordening - Bloemencorso - 3 september 2017 (publicatie 25/8/2017)

College van burgemeester en schepenen 11 augustus 2017

Tijdelijke politieverordening - Kermis en jaarmarkt Oudegem - 1 tot en met 4 september 2017 (publicatie 17/8/2017)

Vaststelling retributie boek 'In de Cop op de Merkt. Archeologisch onderzoek van een huishouden uit 16de-eeuws Dendermonde'. (publicatie 22/08/2017)

College van burgemeester en schepenen 31 juli 2017

Tijdelijk verkeersreglement - Walking Dender - 25 augustus 2017 (publicatie 9/8/2017)

College van burgemeester en schepenen 20 juli 2017

Tijdelijk verkeersreglement - reuzenstoet Grembergen - 8 september 2017

College van burgemeester en schepenen 12 juli 2017

Tijdelijk verkeersreglement - Kermisactiviteiten en jaarmarkt Appels - 15 tot en met 17 juli 2017 (publicatie 12/7/2017)

Gemeenteraad 5 juli 2017

Tijdelijk politiereglement - Katuit - 31 augustus 2017 (publicatie 10/7/2017)

Retributie waarborg muziekinstrumenten SAMWD - 1e aanpassing (publicatie 7/7/2017)

College van burgemeester en schepenen 3 juli 2017

Parkeerplaats Mindervaliden verwijderen -Constabelstraat 5 (publicatie 08/06/2020)

Gemeenteraad 21 juni 2017

Inrichten speelstraten 2017 (publicatie 28/6/2017)

College van burgemeester en schepenen 12 juni 2017

Tijdelijk verkeersreglement - Ronde van de Vossenhoek - 9 juli 2017 (publicatie 27/6/2017)

Tijdelijk aanvullend verkeersreglement - langer afsluiten Grote Markt tijdens zomermaanden (publicatie 03/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 2 juni 2017

Tijdelijk verkeersreglement jaarmarkt Sint-Gillis - wijziging SC 22/5/2017 (publicatie 6/6/2017)

Gemeenteraad 17 mei 2017

Retributie gebruik stadslokalen - 3e aanpassing (publicatie 22/5/2017)

Contantbelasting omgevingsvergunning (publicatie 22/5/2017)

College van burgemeester en schepenen 15 mei 2017

Aanvullend Verkeersreglement parkeerverbod Broekstraat ter hoogte van huisnr. 34 (publicatie 03/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 14 april 2017

Tijdelijk verkeersreglement - Ros Beiaardtriatlon - 21 mei 2017 (publicatie 19/4/2017)

College van burgemeester en schepenen 10 april 2017

Tijdelijk verkeersreglement - 8e Grote Prijs Louis Sterck - 7 mei 2017 (publicatie 18/4/2017)

College van burgemeester en schepenen 6 maart 2017

Wijziging - tijdelijk verkeersreglement - Dwars door Dendermonde - 19/3/2017 (publicatie 8/3/2017)

Gemeenteraad 15 februari 2017

Vergoeding voor toeristische gidsen (publicatie 22/2/2017)

Aanvullend reglement - wijk Winningen - zone 30 inclusief bijhorende maatregelen (publicatie 24/2/2017)

College van burgemeester en schepenen 6 februari 2017

Aanvullend reglement - verwijderen van parkeerplaats voor persoon met handicap - Bakkerstraat 63 (publicatie 24/2/2017)

Aanvullend reglement - verwijderen van parkeerplaats voor persoon met handicap - Pater De Smetlaan 26 (publicatie 24/2/2017)

Aanvullend reglement - O-L-V-kerkplein - verwijderen parkeerplaats personen handicap (publicatie 8/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 30 januari 2017

Aanvullend reglement - parkeerplaats persoon met handicap - Burgemeester Portmanslaan (publicatie 24/2/2017)

Aanvullend reglement - parkeerplaats persoon met handicap - Theodoor Vermijlenstraat (publicatie 24/2/2017)

Aanvullend reglement - parkeerplaats persoon met handicap - Sint-Gillislaan (publicatie 24/2/2017)

College van burgemeester en schepenen 23 januari 2017

Tijdelijk verkeersreglement - carnaval Baasrode (publicatie 30/1/2017)

Tijdelijk verkeersreglement - carnaval Dendermonde (publicatie 30/1/2017)

Gemeenteraad 18 januari 2017

Politieverordening Ronde van Vlaanderen voor elite - 2 april 2017

Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van initiatieven voor erkende vluchtelingen en statutair beschermden (publicatie 30/1/2017)

College van burgemeester en schepenen 9 januari 2017

Tijdelijk verkeersreglement - Dwars door Dendermonde - 19/3/2017 (publicatie 17/1/2017) 

Gemeenteraad 14 december 2016

Stedelijke saneringsbijdrage (publicatie 20/12/2016)

Aanvullende belasting op de personenbelasting (publicatie 20/12/2016)

Gemeentelijke opcentiemen onroerende voorheffing (publicatie 20/12/2016)

Gemeenteraad 7 december 2016

Huishoudelijk reglement gemelde opvang (publicatie 21/12/2016)

Gemeenteraad 16 november 2016

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (publicatie 21/11/2016)

Belasting op afgifte administratieve stukken - 4de aanpassing (publicatie 21/11/2016)

Gemeenteraad 19 oktober 2016

Huishoudelijk reglement activiteiten Apenstaart en You.th (publicatie 9/11/2016)

Retributie jeugdactiviteiten tijdens schoolvakanties

Aanvullend reglement - Kleinzand - parkeerverbod (publicatie 3/11/2016)

College van burgemeester en schepenen 7 oktober 2016

Tijdelijk verkeersreglement - jaarmarkt Dendermonde - 24/10/2016 (publicatie 11/10/2016)

Gemeenteraad 7 oktober 2016 
Aanvullend Reglement - Kleinzand - agendering Gemeenteraad (publicatie 10/06/2020)

Gemeenteraad 21 september 2016

Reglement voor aankoop, installatie en beheer individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA’s) grondgebied Dendermonde - aanpassingspremie voor de private riolering (publicatie 30/9/2016) 

College van burgemeester en schepenen 12 september 2016 

Kapittelstraat 23 - verwijderen parkeerplaats personen met handicap (publicatie 10/06/2020)

Tijdelijk verkeersreglement - kermis + jaarmarkt Schoonaarde (publicatie 13/9/2016)

College van burgemeester en schepenen 5 september 2016

Tijdelijk verkeersreglement - septemberkermis Grembergen (publicatie 6/9/2016)

Kapittelstraat 23 - verwijderen parkeerplaats personen met handicap (publicatie 10/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 8 augustus 2016

Tijdelijk verkeersreglement - kermis + jaarmarkt Oudegem (publicatie 23/8/2016)

Tijdelijk verkeersreglement - 66e Bloemencorso - 4 september 2016 (publicatie 23/8/2016)

Tijdelijk verkeersreglement - Scheldefeesten + jaarmarkt Baasrode (publicatie 23/8/2016)

Tijdelijk verkeersreglement - wielerwedstrijd Dendermonde-centrum 22 augustus 2016 (publicatie 11/8/2016) 

Gemeenteraad 6 juli 2016

Retributie inschrijvingsgelden KASK  (publicatie 13/7/2016) 

Retributie op parkeren - 1e aanpassing (publicatie 13/7/2016)

Retributie inschrijvingsgelden SAMWD - 1e aanpassing (publicatie 13/7/2016)

Parkeer plus Zorg initiatief met gebruikersreglement (publicatie 9/08/2016)

Aanvullend reglement Wolvestraat - invoeren knip gemotoriseerd verkeer (publicatie 05/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 4 juli 2016

Tijdelijk verkeersreglement - jaarmarkt Appels - 15 tem 18 juli 2016 (publicatie 7/7/2016)

Tijdelijk aanvullend reglement Smidsestraat - proefopstelling (publicatie 4/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 27 juni 2016

Proefopstelling Dammenlaan - tijdelijk aanvullend verkeersreglement (publicatie 12/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 20 juni 2016
Tijdelijk verkeersreglement - wielerwedstrijd Vossenhoek - 10/7/2016 (publicatie 21/6/2016)

Tijdelijk verkeersreglement - jaarmarkt Sint-Gillis - 27/6/2016 (publicatie 20/6/2016)

Gemeenteraad 15 juni 2016

Tijdelijk politiereglement Katuit 2016 (publicatie 29/6/2016)

Retributies gemeentescholen - 1e aanpassing (publicatie 23/6/2016)

Aanvullend reglement - Stadsgang - invoeren toegangsverbod (publicatie 11/06/2020)

Gemeenteraad 15 juni 2016 
Aanvullend reglement - Stadsgang - invoeren toegangsverbod (publicatie 11/06/2020)

Gemeenteraad 6 juni 2016 
Aanvullend Reglement Stadsgang - toegangsverbod - agendering Gemeenteraad (publicatie 11/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 30 mei 2016

Tijdelijk verkeersreglement - wielerwedstrijd Dendermonde-centrum - 12/6/2016 (publicatie 6/6/2016) 

Gemeenteraad 18 mei 2016

Reglement ontvangsten en recepties (publicatie 1/6/2016)

College van burgemeester en schepenen 2 mei 2016

Tijdelijk verkeersreglement - Ros Beiaardtriatlon - 29 mei 2016 (publicatie 17/5/2016)

Gemeenteraad 20 april 2016
Aanvullend Reglement - Zandvoortstraat - gedeeltelijk invoeren landbouwweg (publicatie 05/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 18 april 2016
Aanvullend Reglement parkeerverbod kortparkeerplaatsen station (publicatie 05/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 11 april 2016 
Parkeerplaats mindervaliden - Hofstraat 90 (publicatie 10/06/2020)

Parkeerplaats mindervaliden - Sporthal Oudegem (publicatie 11/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 4 april 2016
Tijdelijk verkeersreglement wielerwedstrijd Boonwijk - 8 mei 2016 (publicatie 20/4/2016)

Gemeenteraad 16 maart 2016
Retributie Begijnhofgids voor gezinnen (publicatie 23/3/2016)

Retributie gebruik stadslokalen (2e aanpassing) (publicatie 23/3/2016)

Retributie uitlening feestmateriaal (2e aanpassing) (publicatie 23/3/2016)

Aanvullend reglement - Gentsesteenweg/Kerkstraat - wijziging voorrang (publicatie 9/8/2016)

College burgemeester en schepenen 29 februari 2016 
Parkeerplaats mindervaliden - Breestraat 11 (publicatie 10/06/2020)

Gemeenteraad 17 februari 2016
Opvang bij sportkampen en jeugdactiviteiten (publicatie 26/2/2016)

Algemeen politiereglement - aanpassing terrasreglement (publicatie 21/3/2016)

Reglement stedelijke renovatiepremie (publicatie 4/3/2016)

Aanvullend reglement - Kroonveldlaan - wijziging voorrangssituatie (publicatie 9/08/2016)

Aanvullend reglement - Statiewegel - invoeren doorgangsverbod buurtweg (publicatie 5/06/2020)

Periodiek Aanvullend reglement - afsluiten Reihagenstraat bij passage trein (publicatie 8/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 15 februari 2016

Aanvullend reglement - parkeerplaats persoon met handicap - Grootzand (publicatie 21/11/2017)

Aanvullend reglement - Koning Albertstraat - parkeerverbod (publicatie (04/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 18 januari 2016

Tijdelijk verkeersreglement carnaval Dendermonde - 14 en 15 februari 2016 (publicatie 26/1/2016)

Tijdelijk verkeersreglement carnaval Baasrode - 7 en 8 februari 2016 (publicatie 26/1/2016)

AR Parkeerverbod Oude Vest - Abdij (publicatie 04/06/2020)

Gemeenteraad 16 december 2015
Stedelijke saneringsbijdrage (publicatie 18/12/2015)

Belasting nachtwinkels, shisha-bars en private bureaus voor telecommunicatie (publicatie 21/12/2015)

Retributies stedelijke openbare bibliotheek - aanpassing (publicatie 21/12/2015)

Aanvullende belasting op de personenbelasting (publicatie 21/12/2015)

Gemeentelijk opcentiemen onroerende voorheffing (publicatie 21/12/2015)

College van burgemeester en schepenen 07 december 2015

Aanvullend Reglement - Bosveld - invoeren parkeer- en stilstandsverbod (publicatie 04/06/2020)

Gemeenteraad 18 november 2015
Retributie gebruik stadslokalen (publicatie 19/11/2015)

Algemeen politiereglement - shishabar (publicatie 14/1/2016)

Aanvullend reglement - Vijfde Januaristraat - aanpassing naar vaste parkeerplaatsen (publicatie 10/8/2016)

Gemeenteraad 21 oktober 2015
Retributie educatieve werking musea - aanpassing (publicatie 22/10/2015)

College van burgemeester en schepenen 21 september 2015

Oude Molenstraat - Aanvullend reglement parkeerverbod ter hoogte van Zandvoortstraat (publicatie 03/06/2020)

Gemeenteraad 16 september 2015
Retributie verkeerssignalisatieborden (publicatie 17/9/2015)

College van burgemeester en schepenen 7 september 2015
Tijdelijk verkeersreglement kermis en jaarmarkt in de deelgemeente Schoonaarde 19 en 20 september 2015 (publicatie 10/9/2015)

College van burgemeester en schepenen 17 augustus 2015
Tijdelijk verkeersreglement Bloemencorso Sint-Gillis op 6 september 2015 (publicatie 27/8/2015)

College van burgemeester en schepenen 10 augustus 2015
Tijdelijk verkeersreglement septemberkermis, snoepjesworp, reuzenstoet en jaarmarkt 2015 te Grembergen (publicatie 27/8/2015)

College van burgemeester en schepenen 3 augustus 2015
Tijdelijk verkeersreglement kermis en jaarmarkt in de deelgemeente Oudegem van 4 tot en met 12 september 2015 (publicatie 3/8/2015)

Besluit van de burgemeester 23 juli 2015
Besluit van de burgemeester betreffende de traditionele Reuzenommegang 'Katuit' op 27 augustus 2015 (publicatie 4/8/2015)

College van burgemeester en schepenen 13 juli 2015
Tijdelijk verkeersreglement wielerwedstrijd in het centrum van Dendermonde op 24 augustus 2015 (publicatie 27/7/2015)

Gemeenteraad 17 juni 2015
Retributies producten gemeentescholen (publicatie 30/6/2015)

Gemeenteraad 20 mei 2015
Stedelijke saneringsbijdrage (publicatie 21/5/2015)

College 4 mei 2015
Aanvullend Verkeersreglement regularisatie parkeerverbod Burgemeester Potiaulaan (publicatie 9/06/2020)

Gemeenteraad 22 april 2015
Belasting inname openbaar domein bij werken - aanpassing (publicatie 24/4/2015)

Retributie en onderhoud sportterreinen stad of AGB (publicatie 27/4/2015)

Gemeenteraad 18 maart 2015
Belasting niet-bebouwde percelen binnen een niet-vervallen verkaveling - aanpassing (publicatie 27/3/2015)

College van burgemeester en schepenen 2 februari 2015
Tijdelijk verkeersreglement carnaval Dendermonde (publicatie 19/2/2015)

Gemeenteraad 17 december 2014
Aanvullende belasting op de personenbelasting (publicatie 24/12/2014)

Gemeentelijke opcentiemen onroerende voorheffing (publicatie 24/12/2014)

Belasting bij weigering aanleg/heraanleg gescheiden rioleringsstelsel (publicatie 24/12/2014)

Retributies stedelijke openbare bibliotheek (publicatie 24/12/2014)

Belasting niet-bebouwde percelen binnen een niet-vervallen verkaveling (publicatie 24/12/2014)

Stedelijke saneringsbijdrage (publicatie 24/12/2014)

Gemeenteraad 10 december 2014
Goedkeuring politiereglement met bijlagen (publicatie 8/12/2014)

Aanvullend Verkeersreglement - Beurzestraat Zwarte Zustersstraat - parkeerverbod (publicatie 10/06/2020)

Gemeenteraad 19 november 2014
Retributie inzameling huishoudelijke afvalstoffen - aanpassing (publicatie 8/12/2014)

College van burgemeester en schepenen 14 augustus 2014
Retributie bij occasionele activiteiten (publicatie 15/10/2014)

Gemeenteraad 9 juli 2014
Retributie inzamelen huishoudelijke afvalstoffen (publicatie 16/7/2014)

Subsidie sociale organisaties (publicatie 29/7/2014)

Aanvullend Verkeersreglement dorpsplein Baasrode - aanpassing (publicatie 12/06/2020)

Gemeenteraad 18 juni 2014

Periodiek aanvullend verkeersreglement - afsluiten Grote Markt tijdens zomermaanden (publicatie 1/7/2014)

Gemeenteraad 21 mei 2014
Retributie educatieve werking musea - aanpassing (publicatie 23/5/2014)

Jaarmarktreglement (publicatie 18/6/2014) 

Gemeenteraad 23 april 2014
Vergoeding vrijwilliger bibliotheek (publicatie 24/4/2014)

Reglement cameratoezicht (publicatie 17/02/2015)

Gemeenteraad 19 maart 2014
Presentiegelden en onkostenvergoeding raadsleden (publicatie 24/3/2014)

Belasting lijkbezorging (publicatie 24/3/2014)

Gemeenteraad 19 februari 2014
Afschaffing beurtelings parkeren Smidsestraat (publicatie 24/2/2014)

Definitieve opstelling snelheidsremming Oude Molenstraat (publicatie 24/2/2014)

Retributie vangen van loslopende dieren op de openbare weg door de lokale politie (publicatie 21/2/2014)

Retributie opsluiting in doorgangscellen van en in opdracht van de lokale politie (publicatie 21/2/2014)

Retributie werken aan nutsvoorzieningen op stedelijk openbaar domein (publicatie 21/2/2014)

Belasting afgifte administratieve stukken (publicatie 21/2/2014)

Aanvullend Verkeersreglement Oude Molenstraat definitieve opstelling (publicatie 12/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 11 februari 2014
Retributie bij occasionele activiteiten (publicatie 18/2/2014)

Gemeenteraad 22 januari 2014
Vergoeding juryleden SAMWD en KASK (publicatie 28/1/2014)

Retributie uitlening feestmateriaal (publicatie 28/1/2014)

Retributie activiteiten Opvoedingspunt (publicatie 28/1/2014)

Retributie educatieve werking musea (publicatie 28/1/2014)

Verkoopprijs compostvat (publicatie 28/1/2014)

Retributie zandzakjes (publicatie 28/1/2014)

Retributie dranken bij stadsactiviteiten (publicatie 28/1/2014)

Retributie toeristische koetsrondritten (publicatie 28/1/2014)

Retributie sportlessen voor volwassenen (publicatie 28/1/2014)

Retributie uitlening geluidsmeter (publicatie 28/1/2014)

Huishoudelijk reglement IBO's (publicatie 24/2/2014)

Beperkt eenrichtingsverkeer Karel Eeckhoutstraat (publicatie 23/1/2014)

Kortparkeren Noordlaan (publicatie 23/1/2014)

Keerverbod voertuigen van meer dan 3,5 ton op Mechelsesteenweg (publicatie 24/2/2014)

Aanvullend Verkeersreglement kortparkeren Noordlaan (publicatie 12/06/2020)

College van burgemeester en schepenen 20 januari 2014
Parkeerverbod Burgemeester Portmanslaan (publicatie 24/2/2014)

Contact

Lokaal bestuur

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 11
E-mail
  • Documenten