naar top
Gemeente Dendermonde

Reservelijsten vaccinatie

Momenteel gebruikt het vaccinatiecentrum in Dendermonde (nog) niet QVAX, het programma van de Vlaamse overheid om je in te schrijven op de reservelijst. De ervaringen binnen andere centra tonen dat het platform voordelen heeft, maar ook nadelen. We wachten de optimalisatie van dit platform af en beslissen dan of we overschakelen.

Het vaccinatiecentrum Dendermonde werkt met eigen reservelijsten volgens deze principes: 

  • We leven de prioriteiten zo goed mogelijk na bij het vaccineren van doelgroepen.
  • We bieden pragmatische en flexibele, maar ook haalbare oplossingen om geen enkele spuit verloren te laten gaan.

We maken hierbij een onderscheid tussen het invullen van vrije afspraken tot een dag voor de vaccinatiedag en een werkwijze voor de vaccinatiedag zelf.

Hoe worden vrije afspraken ingevuld tot een dag voor de vaccinatiedag?

Afspraken die op tijd vrijkomen (minimum 1 dag voorafgaand aan de vaccinatiedag), bv. doordat mensen hun afspraak wijzigen of annuleren, vullen we in met inwoners die op dat moment ook effectief uitgenodigd worden. 

Het callcenter neemt contact op met de personen die zich geregistreerd hebben op de reservelijst om te bekijken of ze op een vrije afspraak naar het vaccinatiecentrum kunnen komen.

Als dat niet lukt, betekent dat niet dat je je kans op vaccinatie mislopen hebt. Het kan zijn dat je later opnieuw opgebeld wordt, wanneer er een nieuwe vrije afspraak is. Sowieso krijgt elke volwassen inwoner (ook wie op de reservelijst staat) nog een persoonlijke uitnodiging via brief.

Hoe worden vrije afspraken ingevuld op de vaccinatiedag zelf?

Afspraken die op de dag zelf vrijkomen en vooral deze op het einde van een werkdag, bv. door mensen die niet komen opdagen, last minute moeten afbellen wegens ziekte, moeten soms heel last minute ingevuld worden. Hiervoor moeten we heel snel mensen kunnen mobiliseren, wat niet altijd mogelijk is bij de prioritaire doelgroep die dan aan de beurt is, in dit geval de 80-plussers.

In dat geval adviseert de overheid om mensen te mobiliseren van een tweede reservelijst. Hiervoor werd ons gevraagd om zelf een reservelijst samen te stellen, bestaande uit beroepsgroepen met een hoger besmettingsrisico: politieagenten, kleuterleid(st)ers en personen die in de kinderopvang werken.

We beklemtonen hierbij ook graag dat burgers uit de zes gemeenten van onze Eerstelijnszone worden gecontacteerd en dus niet enkel uit de gemeenten waar een vaccinatiecentrum gelokaliseerd is.

Wie kan zich registreren op de reservelijst en hoe doe je dat?

  • 65-plussers kunnen zich op de reservelijst registreren via https://bit.ly/38PQSIn. De personen op de reservelijst worden van oud naar jong opgebeld. Registreerde je je al voor de reservelijst van de 80-plussers? Dan hoef je je niet opnieuw te registreren. 

Voor alle duidelijkheid: elke 65-plusser (ook wie zich registreert op de reservelijst) krijgt ook een persoonlijke uitnodiging via brief wanneer hij of zij aan de beurt is. Dit gebeurt gefaseerd per geboortejaar. Deze reservelijst gebruiken we enkel wanneer afspraken last minute geannuleerd of verplaatst worden.

  • Politieagenten, kleuterleid(st)ers en personen die in de kinderopvang werken, wenden zich best tot hun werkgever. Deze zorgt voor gebundelde lijsten die doorgegeven worden aan het vaccinatiecentrum.
  • Wie niet tot bovenstaande groepen behoort, kan zich momenteel niet registreren op een reservelijst. Naarmate de vaccinatie vordert en ook andere leeftijdscategorieën uitgenodigd worden, zullen ook voor hen reservelijsten aangelegd worden. Dit wordt telkens gecommuniceerd via de Eerstelijnszone Dender en de zes lokale besturen.
  • Behoor je niet tot een van bovenstaande groepen, dan heeft het geen zin om het callcenter te contacteren of je ter plaatse in het vaccinatiecentrum aan te bieden.   

Tot slot herhalen wij nogmaals de oproep aan onze burgers om zo snel mogelijk de uitnodiging te bevestigen, te wijzigen of te annuleren. Meer info in dit bericht.

Contact

Algemene vragen en vragen van burgers die nog geen uitnodiging ontvingen?

Lokale vragen en vragen van burgers die wel een uitnodiging ontvingen?